Auteur:

Gepubliceerd op: 16-09-2021

Elektronische identiteitskaarten die sinds april uitgereikt worden komen standaard met een nieuwe, beter beveiligde contactchip. Deze chip leidt de weg naar diverse belangrijke persoonsgegevens, zodat inwoners zich kunnen identificeren bij de gemeente, maar ook bij andere relevante instellingen. Om die gegevens uit te lezen, heb je een kaartlezer nodig.

In realiteit leidt dit echter meer dan eens tot problemen. Zo blijkt uit een bevraging van De Tijd dat het uitlezen van de vernieuwde eID’s niet altijd lukt, wat onder andere voor lokale besturen heel wat extra administratieve rompslomp met zich meebrengt. Burgers komen immers vaak aankloppen bij de dienst burgerzaken wanneer zich problemen voordoen met hun eID, omdat ze ervan uitgaan dat iets is misgelopen bij de aflevering van hun elektronische identiteitskaart.

De oplossing ligt echter niet bij de dienst burgerzaken, aangezien de problemen te wijten zijn aan ontbrekende updates voor de software die organisaties gebruiken om de gegevens via de nieuwe contactchips uit te lezen. Het is met andere woorden de verantwoordelijkheid van organisaties zoals banken, ziekenhuizen en containerparken om de nodige updates uit te voeren via de website eid.belgium.be, en van de sectoren om hierover te sensibiliseren bij hun organisaties.

Indien je gemeente vragen binnenkrijgt over problemen met de nieuwe elektronische identiteitskaarten, verwijs je dus best door naar de organisatie(s) waar de problemen zich voordoen. Alleen zij kunnen het nodige doen om hier verandering in te brengen.

VVSG en VLAVABBS roepen de FOD BoSa en de FOD Binnenlandse Zaken op om nog een uitgebreidere informatie- en bewustzijnscampagne op te starten om burgers, bedrijven en instanties te informeren zodat op alle computers een nieuwe versie van de eID Middleware wordt geïnstalleerd.

Lotte Van Liefde