Auteur:

Gepubliceerd op: 15-06-2023

In de Nederlandse competitie GemeenteDelers (van VNG) doen gemeenten mee met projecten of programma’s die te goed zijn om voor zichzelf te houden. De finalisten in de categorie Inclusieve samenleving richten zich op diverse doelgroepen en spelen zich af in de ‘echte’ wereld. 

Stad Gent heeft dit jaar laten zien dat ook Belgische inzendingen kans maken op een prijs. Ze werden bekroond voor het project proactieve dienstverlening. Het project zorgt ervoor dat Gentenaars die recht hebben op een premie of korting, deze automatisch toegekend krijgen in drie gevallen.

  1. Automatische korting op onderwijs en kinderopvang voor mensen met leefloon.
  2. Gratis huisvuilzakken voor inwoners met een minimuminkomen.
  3. Uitpas aan kansentarief.

Dit heeft vooral voor kwetsbare burgers een grote vereenvoudiging betekend, en het heeft ook de werklast voor stadsmedewerkers verminderd. Er wordt momenteel gewerkt aan een vierde toepassing die betrekking heeft op automatische gratis registratie en sociaal tarief in het kader van de lage-emissiezone. Stad Gent werkt hiervoor samen met District 09 en Digitaal Vlaanderen, met subsidies van Gemeente-zonder-gemeentehuis.

Eerder won Gent met hetzelfde project ook al de UserCentriCities-award, een Europese prijs die steden beloont voor hun prestaties op het vlak van gebruiksvriendelijke dienstverlening. 

Gefeliciteerd aan de winnaars. We delen hun hoop dat het pionierswerk dat ze hebben verricht vruchten zal afwerpen voor nieuwe toepassingen en andere lokale besturen. 

 

Nele Schroyen