Auteur:

Gepubliceerd op: 06-09-2022

Vrijdag 2 september 2022 verstuurde Fedasil een oproep aan de lokale besturen om bijkomende LOI-plaatsen te openen. Om de lokale besturen over te streep te trekken, is er voor het eerst een Impulsfonds dat premies geeft in functie van het type LOI-plaats dat bijkomend geopend wordt. Uit de eerste reacties blijkt dat er weinig enthousiasme is om op deze vraag van Fedasil in te gaan. Niet omdat de lokale besturen niet beseffen hoe ernstig de opvangcrisis is. Wel omdat er nog steeds geen antwoorden zijn op de vragen die de lokale besturen nu al meerdere jaren stellen. Bovendien staan de lokale besturen momenteel onder zware druk door de energiecrisis, de opvang en begeleiding van tijdelijk beschermde vluchtelingen uit Oekraïne, een steeds nijpender wordend personeelstekort en de nasleep van de coronacrisis.

Voor de lokale besturen is de opvang van verzoekers internationale bescherming (IB) nog steeds belangrijk. Zij organiseren immers vele duizenden opvangplaatsen voor verzoekers IB in lokale opvanginitiatieven (LOI). Na vele opeenvolgende opbouw-en-afbouw-bewegingen is het draagvlak voor het openen van bijkomende LOI-plaatsen sterk aangetast. Om dat draagvlak te herstellen, verwachten de lokale besturen een antwoord op hun vragen.

Algemeen is er absoluut nood aan meer stabiliteit op langere termijn in het opvangnetwerk. Concreet voldoende structurele opvangplaatsen, effectief gerealiseerde bufferplaatsen en een systeem van monitoring om sneller te kunnen ingrijpen bij dreigende overbezetting van het opvangnetwerk.

Specifiek is er behoefte aan zekerheid m.b.t. de rol van de LOI in het toekomstige opvangbeleid zowel qua opgevangen personen en aantal LOI-plaatsen met een gegarandeerde stabiele bezetting als qua ruimere ondersteuning zoals het zoeken naar huisvesting, de beschikbaarheid van tolken en dergelijke meer. Ook de volledige financiering van de opvang van verzoekers IB door de federale overheid moet gegarandeerd en het gebruik van de reserves moet verduidelijkt worden waarbij het mogelijk moet worden om die reserves in te zetten om renovaties door te voeren of af te ronden.

Ten slotte is er ook het grote tekort aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen. Om meer LOI-plaatsen te openen, moeten de lokale besturen ook woningen huren. Zo komen zij in concurrentie met hun hulpvragers die in hetzelfde segment van de huurmarkt op zoek zijn naar een geschikte woning.

Fabienne Crauwels