Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Het Decreet Lokaal Bestuur vereiste een aantal wijzigingen aan regelgeving omtrent politiek verlof. Met het KB van 4 april 2019 is nu ook de regelgeving voor de privésector aangepast (in navolging van de wijziging aan de basiswet van 19 juli 1976 eind vorig jaar). Wat zijn de voornaamste wijzigingen?

 • een opgewaardeerd politiek verlof voor de voorzitter van de gemeenteraad (dit was vroeger gewoon het verlof als raadslid):
  • 1 dag per raad (gemeente/OCMW) in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners
  • 2 dagen per raad in gemeenten tussen vanaf 10.000 tot 50.000 inwoners
  • 2,5 dagen per raad in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners
 • leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (geen lid van het college) krijgen ook politiek verlof:
  • 0,5 dagen in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners
  • 1 dag in gemeenten met minstens 10.000 inwoners

Merk ook op dat in de privésector, in tegenstelling tot de regeling voor personeel van pakweg de lokale besturen en de Vlaamse overheid, het politiek verlof voor resp. de gemeenteraad en de OCMW-raad nog steeds kan gecumuleerd worden. 'Gewone raadsleden' hebben dus 2x een halve dag politiek verlof in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners; 2x een hele dag in gemeenten van minstens 10.000 inwoners. Aldus is het politiek verlof in de verschillende sectoren (onbewust) wat meer naar mekaar toegegroeid.

Regelgeving

David Vanholsbeeck