Auteur:

Gepubliceerd op: 27-02-2023

Politiediensten kunnen voortaan inbreuken op tonnagebeperkingen gekoppeld aan het verkeersbord C23 (verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken) vaststellen via onbemande automatische werkende camera’s.

De federale overheid heeft in de legende van het verkeersbord C23 de betekenis van het onderbord aangepast zodat het aangeduide gewicht voortaan verwijst naar de maximaal toegelaten massa. Door deze aanpassing is het mogelijk om het toegangsverbod te handhaven op basis van de beelden van onbemande automatisch werkende camera’s.

Ondertussen heeft ook de Vlaamse overheid haar definitieve goedkeuring gegeven om inbreuken op de tonnagebeperking toe te voegen aan de lijst met overtredingen waarvoor materiële bewijsmiddelen op basis van onbemande automatisch werkende toestellen bewijswaarde krijgen tot het tegendeel is bewezen.

Deze aanpassingen van de regelgeving hebben geen gevolg voor de toepassing van GAS op het verkeersbord C23. Tot op heden is het niet mogelijk om dergelijke overtredingen te gaan sanctioneren via GAS.

Melissa Rasschaert