Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2021

De recente problematiek rond PFOS- en PFAS-vervuiling 1 heeft een grote impact op de steden en gemeenten. Ze willen niet alleen betrokken worden bij initiatieven van de Vlaamse overheid in de gemeente, maar willen ook een correct antwoord kunnen bieden op de vele vragen waarmee verontruste burgers vandaag bij hen komen aankloppen. In een brief aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vraagt de VVSG om directe betrokkenheid van haar leden, een uniforme communicatie naar de bevolking en een gecoördineerde aanpak van het hele proces.

Betrek lokale besturen, doorheen het volledige traject 


Om bezorgdheden en twijfels bij de bevolking weg te nemen en een correcte aanpak van mogelijke PFOS/PFAS-vervuiling mogelijk te maken, is het fundamenteel dat lokale besturen nauw betrokken worden bij alle Vlaamse initiatieven. Recente metingen in bodem en oppervlaktewater laten duidelijk zien dat PFOS-vervuiling als problematiek verder gaat dan enkele concrete sites. Dit houdt in dat alle steden en gemeenten vragen kunnen krijgen van inwoners. Een (pro)actieve communicatie vanuit de Vlaamse overheid over de algemene maatregelen die ze nemen en geplande acties is dan ook essentieel. 
 
Ook wanneer specifieke meetcampagnes in een stad of gemeente opgezet worden, moeten ze hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden en actief betrokken worden tijdens de verschillende fases. Dergelijke meetcampagnes - zowel de uitvoering als de mogelijke bevindingen - kunnen een omvangrijke impact hebben op lokale besturen en heel wat vragen van inwoners met zich meebrengen. Een nauwe betrokkenheid verzekert een snelle aanpak en afgestemde informatiedoorstroming. 
 

Centrale communicatiedoorstroom cruciaal 


Naar aanleiding van de recente berichtgeving over PFOS-vervuiling in regio Antwerpen, werd een specifieke webpagina opgezet door de Vlaamse overheid en opdrachthouder Karl Vrancken: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Het doel van deze pagina is relevante informatie in verband met de genomen voorzorgsmaatregelen, bloedstaalnames, bodemonderzoek en andere actua te bundelen, zodat lokale besturen en andere belanghebbenden op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Gezien de talrijke vragen die steden en gemeenten krijgen vanuit de lokale bevolking over onder andere de veiligheid van zwemmen in open water, het eten van groenten uit de eigen tuin en mogelijk verontreinigde afvalfracties, is het belangrijk dat men vanuit de Vlaamse overheid nadenkt over de wijze waarop gecommuniceerd zal worden naar de brede bevolking. Vanuit de VVSG pleiten we voor één centraal kanaal waar de bevolking terechtkan voor duiding en een omvattende FAQ-lijst waarop lokale besturen kunnen terugvallen. Door tevens een vast aanspreekpunt te voorzien binnen de Vlaamse overheid voor lokale besturen, kan men ervoor zorgen dat vragen en noden op het terrein vlot doorstromen en verder opgevolgd kunnen worden. 
 

Duidelijkheid voor openbare werken 


Ook als opdrachtgever voor openbare werken komen lokale besturen in aanraking met de impact van mogelijke PFOS-vervuiling. Hierbij vreest men vooral dat openbare werken die momenteel lopen of in de komende maanden gepland staan, grote vertragingen zullen oplopen wanneer aanvullende analyses opgelegd zouden worden bij grondverzet. Er is dan ook nood aan snelle en duidelijke richtlijnen die de stappen bij grondverzet voor lokale besturen behapbaar maken. 

Zit je lokaal bestuur met vragen rond PFOS en PFAS waar voorlopig geen antwoord voorhanden is op de pagina van de Vlaamse overheid? Aarzel dan niet om contact op te nemen via pfas@vlaanderen.be. Indien je lokaal bestuur nadien toch nog nood heeft aan informatie, kan je dit altijd laten weten via info@vvsg.be.

Nathalie Debast