Tuchtprocedure

Auteur:

Gepubliceerd op: 09-05-2019

Sinds 2019 geldt een nieuwe tuchtregeling voor het statutair personeel van gemeenten en OCMW's .

Wat verandert er allemaal? Enkele opvallende zaken:

  • bij inhouding salaris moet de gemeente of het OCMW  binnen de grenzen van de Loonbeschermingswet blijven (voor hangende procedures: leefloon),
  • de tuchtonderzoeker kan elk personeelslid van een lokaal betuur of verzelfstandigde entiteit zijn (voor hangende procedures: in principe de algemeen directeur),
  • het beroep bij de Vlaamse Beroepscommissie voor Tuchtzaken schorst de uitvoering van de tuchtbeslissing van het bestuur niet (voor hangende procedures is er wel schorsende werking),
  • een statutair personeelslid preventief schorsen is (ook) mogelijk wanneer een opsporingsonderzoek loopt,
  • preventief schorsen kan voor zes maanden (voor hangende tuchtprocedures: 4 maanden),
  • de termijnen wijzigen, vooral bij preventieve schorsing.

 

Marijke De Lange