Auteur:

Gepubliceerd op: 26-06-2019

De pensioenlasten van de statutaire medewerkers op rust zullen meer en meer beginnen te wegen op het gemeentelijke beleid. Dat wordt nog eens bevestigd door de Belfius-analyse van de financiële uitdagingen voor deze legislatuur.

De pensioenuitgaven van de statutaire medewerkers op rust zullen de volgende jaren enorm toenemen. Doordat meer mensen op pensioen gaan en ze langer leven zullen deze jaarlijks met ruim 5,8% stijgen en dus ceteris paribus een steeds grotere hap uit het gemeentelijke budget nemen. Momenteel dient al bijna de helft wat de Vlaamse gemeenten aan aanvullende personenbelasting heffen, voor de financiering van de pensioenen van de voormalige statutaire medewerkers. Dat komt omdat die totale pensioenlast integraal gedragen wordt door de lokale besturen zelf. De pensioenen van het personeel van de andere overheidsniveaus, met uitzondering van het personeel in dienst van de overheidswerkgevers die behoren tot de pool der parastatalen, worden zo goed als helemaal gedragen door de federale schatkist (zie persdossier).

De financiering van de pensioenuitgaven van de gewezen statutaire medewerkers rust gedeeltelijk op de basisbijdrage die geheven wordt op het salaris van de actieve ambtenaren. Betaalt een bestuur in een bepaald jaar minder basispensioenbijdragen dan de pensioenlasten van dat jaar van dat bestuur, dan moet het bestuur ook een responsabiliseringsbijdrage betalen. Om aan de stijgende pensioenkosten te kunnen voldoen zullen volgens Belfius de responsabiliseringsbijdragen de volgende jaren meer dan moeten verdubbelen (van 168 miljoen euro naar 443 miljoen euro) en zal een kwart meer besturen een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn. Niet alleen het tarief van de responsabiliseringsbijdrage zal omhoog gaan, ook het tarief van de basisbijdrage zal een stijgende tendens kennen.

Om de exploderende pensioenlasten op te kunnen vangen zonder de noodzakelijke investeringen te laten stilvallen, roepen de lokale besturen de federale en Vlaamse overheid op om samen naar een duurzame oplossing te zoeken. Niet alleen moeten met onmiddellijke ingang de bedragen die nu betaald worden voor de financiering van de pensioenen van de statutairen, geblokkeerd worden, er moet ook bekeken worden hoe de lokale besturen niet helemaal alleen moeten opdraaien voor de pensioenlasten van de statutairen.

Ben Gilot