Gepubliceerd op: 23-06-2022

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (zie vvbb.be) reikt al meer dan twintig jaar de prijs uit voor de Overheidsmanager van het jaar. In het begin van 2023 reikt de VVBB de prijs uit voor 2022. In november 2022 kiest de raad van bestuur de laureaat voor dit jaar. 

Voor het eerst gaat de VVBB ook op zoek naar het Nederlandstalig jong overheidstalent van het jaar. Met deze prijs wil de VVBB de aanwezige vernieuwing en dynamiek binnen de overheid in de kijker plaatsen, door het jonge talent dat deze vernieuwing en dynamiek symboliseert binnen de overheid in de aandacht (en de bloemetjes) te zetten.

Voor beide profielen gaat men op zoek naar mogelijke laureaten in de ruime publieke sector. Van de klassieke administraties van alle overheidsniveaus over de bijzondere korpsen (leger, politie, justitie) tot de agentschappen en overheidsbedrijven en de sociale en culturele instellingen die van overheden afhankelijk zijn. 

Overheidsmanager 2022

Kandidaturen voor Overheidsmanager 2022 indienen kan tot en met maandag 12 september 2022. Belangrijk hierbij is wel dat het niet de bedoeling is dat een overheidsmanager binnen je lokaal zichzelf voorstelt. De academici uit de raad van besturen maken vervolgens per kandidaat een dossier, op basis van een informele informatieronde bij de stakeholders in en rond de organisatie. Op basis van deze informatieronde maken de academici uit de raad van bestuur een beperkte shortlist op, waaruit de volledige raad van bestuur een keuze maakt. De criteria hieronder zijn daarbij richtinggevend. 

Ken je iemand binnen jouw lokaal bestuur - of een andere stad, gemeente, politiezone,... - die deze mooie titel verdient? Stuur dan tegen 12 september een kort CV door (maximum één pagina) en geef per relevant criterium waarom je kandidaat voldoet aan deze criteria. Alle voorwaarden en de wijze van indienen vind je op de webpagina  van de VVBB Overheidsmanager 2022: oproep voor kandidaturen 

Nederlandstalig overheidstalent van het Jaar

Kandidaturen voor Nederlandstalig overheidstalent 2022 indienen kan tot en met maandag 12 september 2022. Deze indiening kan door de kandidaat zelf of door een collega die de kandidaat voordraagt (met zijn/haar goedkeuring uiteraard). Het dossier bestaat uit een introductiefilmpje met input van de kandidaat zelf zodat we de kandidaat beter leren kennen en minstens 3 getuigenissen die duidelijk maken waarom de kandidaat aan de criteria voldoet, begeleid door max. 3 A4 Motivatie en CV.

De 3 beste kandidaten worden genomineerd en tegelijkertijd ook uitgenodigd op het publiek event, dat samenvalt met de prijsuitreiking ‘overheidsmanager van het jaar’, begin 2023. De winnaar krijgt de mogelijkheid om achter de schermen mee te volgen bij een selecte groep managers (3) uit de publieke en private sector. Tijdens deze ‘stage’ worden maximaal  kansen geboden om nieuwe contacten te leggen en de brede omgeving van de manager te leren kennen. De kandidaat krijgt hierbij ook de mogelijkheid om hierover extern te communiceren (te vloggen, te bloggen of via sm) en ervaringen te delen.

Alle voorwaarden en de wijze van indienen vind je op de webpagina  van de VVBB Nederlandstalig overheidstalent 2022: oproep voor kandidaturen