Auteur:

Gepubliceerd op: 04-01-2022

Vlaanderen moet tegen 2040 asbestveilig zijn. De Vlaamse Regering zorgt voor de nodig maatregelen. Zo tekende minister Zuhal Demir in september 2021 samen met de OVAM en de landbouworganisaties het landbouwprotocol asbest. Landbouwers die hun dak renoveren, kunnen hierdoor het vrijgekomen asbestcement op kosten van de OVAM veilig laten ophalen en afvoeren door een inzamelaar voor asbestcement die voor de OVAM werkt. Daarnaast ondersteunt de OVAM land- en tuinbouwers inhoudelijk in het asbestveilig werken of het zelf vinden van een goede aannemer. Alle landbouwers met een landbouwnummer komen in aanmerking. Ze kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website asbestinfo.be 

De OVAM roept de lokale besturen op om de land- en tuinbouwers in hun gemeente aan te sporen gebruik te maken van deze gratis dienstverlening en via de landbouwraden informatie- en vormingssessies te organiseren.

Andere doelgroepen van het asbestafbouwbeleid zijn de scholen, sociale huisvesting en zorgvoorzieningen. Ook kunnen lokale besturen ondersteuning aanvragen bij de OVAM voor het organiseren van ophalingen van asbestcement bij particulieren. Deze bronophalingen worden ondertussen in 90% van de Vlaamse gemeenten georganiseerd. Meer info: https://www.ovam.be/ondersteuning-en-subsidies-voor-lokale-besturen

Sara Coessens