Auteur:

Gepubliceerd op: 04-04-2022

Zoals elk jaar bundelen we met het steunpunt kinderopvang de resultaten van de online tevredenheidsmeting voor ouders om zo inzicht te krijgen in waar ouders tevreden of minder tevreden over zijn. 

Voor alle soorten kinderopvang blijkt dat ouders zich met hun kind(eren) zeer welkom voelen! Zowel in de gezinsopvang, groepsopvang baby en peuters, als in de buitenschoolse opvang voelt liefst 99% van de respondenten zich welkom!

Ouders zijn zeer tevreden over de gezinsopvang. Zevinden dat er goed voor hun kind gezorgd wordt en krijgen voldoende informatie op het einde van de dag over hoe hun kindje de dag beleefde. Het enige werkpunt is dat  6 % van de ouders vindt, dat hun kind te weinig buiten speelt.

In de groepsopvang baby’s en peuters hebben opvallend veel ouders een zeer goed gevoel over het feit dat zij wel altijd iemand kunnen bellen of spreken tijdens de opvang. Het werkpunt in de groepsopvang baby en peuter is dat 10 % van de ouders niet weet waar ze met hun klacht terecht kunnen.

Bij de buitenschoolse kinderopvang wordt er veel buiten gespeeld en gaan de kinderen graag zelf naar de opvang. Als werkpuntje zouden de ouders graag op het einde van de dag meer informatie krijgen van de kinderbegeleiders over wat hun kind in de opvang gedaan heeft (18%).

Meer weten?

Meer info over de positieve feedback van ouders en de aangegeven verbeterpunten?

Maartje Vanhaverbeke