Auteur:

Gepubliceerd op: 26-10-2020

In tegenstelling tot wat de Vlaamse Regering laat uitschijnen, is het niet zo vanzelfsprekend voor steden en gemeenten om op 9 en 10 november 2020 -de verlengde herfstvakantie- opvang te organiseren voor kinderen die nergens anders terecht kunnen. Heel wat personeel uit de kinderopvang is ondertussen zelf uitgevallen en vervanging is niet op 1, 2, 3 geregeld. De VVSG wil dat gemeenten zelf kunnen bepalen welke kinderen ze opvangen. De Vlaamse regering moet ook overleg plegen vooraleer ze dergelijke beslissingen wereldkundig maakt.

Organiseren van opvang geen evidentie

Doorheen deze coronacrisis hebben steden en gemeenten al heel wat noodopvang georganiseerd. Ze deden dat o.m. in de paasvakantie en vanaf half mei tot de zomervakantie. Voor die noodopvang op schooldagen kregen ze ook een vergoeding van de Vlaamse overheid. Vandaag kampen de lokale opvangvoorzieningen echter ook met de uitval van personeel en het is niet makkelijk om op korte termijn vervanging te voorzien. Door er zomaar van uit te gaan dat gemeenten het opnieuw zullen oplossen, geeft men veel ouders valse hoop. Er is de voorbije maanden al immens veel gevraagd van de diensten kinderopvang. Minstens moeten gemeenten de ruimte krijgen om op basis van het personeel dat ze kunnen inzetten, zelf te bepalen welke kinderen ze prioritair opvangen, zoals kinderen wiens ouders in de zorg werken.

Structurele ondersteuning

Dat de Vlaamse regering opnieuw middelen veil heeft voor gemeenten die opvang kunnen organiseren, is een goede zaak. Tot nu geldt de vergoeding enkel voor opvang in uitzonderlijke omstandigheden, zoals de noodopvang in de weken na 15 mei en voor de zomer of in een onverwachte verlenging van de vakantie zoals nu. Ondertussen hebben sommige gemeenten ook al opvang moeten regelen omdat een school plots gesloten werd omwille van besmettingen of te weinig leerkrachten. De VVSG vraagt dat die gemeenten ook dan van de vergoeding zouden kunnen genieten, ze springen dan immers in de bres voor kinderen die normaal op school zouden moeten zitten.

Overleg

De Vlaamse regering maakte deze beslissing bekend zonder enig voorafgaand overleg met de VVSG. Los van de organisatorische impact, resten nu vooral vragen: wat zijn de voorwaarden voor de opvang? Hoeveel kinderen hebben nood aan opvang? Kan de doelgroep worden afgebakend? Hoe kan de gemeente de opvang veilig organiseren? Is het OK om kinderen op maandag 9 en dinsdag 10 november gemengd op te vangen om ze na de vrije woensdag op donderdag en vrijdag opnieuw in klasbubbels op school samen te brengen? 

Het is alleszins niet mogelijk om de kinderen op te vangen aan de veiligheidsvoorwaarden die in het onderwijs gelden. Zo hebben kinderen in de opvang geen vaste plaats en worden ze meer gemengd dan op school. Men moet er ook andere krachten kunnen inzetten dan enkel gekwalificeerde kinderbegeleiders.

De VVSG vraagt hierover een spoedig overleg met de Vlaamse ministers Somers, Weyts en Beke.

 

Nathalie Debast