Auteur:

Gepubliceerd op: 22-02-2024

Om betere inzichten te krijgen in de interventies van de Vlaamse brandweer, maakt Vlaanderen werk van een centrale database. Minister van Wonen Matthias Diependaele: “Een overzichtelijke en transparante databank is nodig om de woningbranden in de verschillende brandweerzones consistent in beeld te brengen. Met die data kunnen we dan verder aan de slag zodat we verder kunnen inzetten op veilig wonen.”

Er vielen dit jaar in Vlaanderen al heel wat dodelijke slachtoffers bij woningbranden te betreuren. De cijfers zijn echter niet eenduidig. Rond die woningbranden en over andere interventies van de brandweer verwerken de brandweerzones immers meestal wel een aantal gegevens, maar dat gebeurt in verschillende systemen, en niet op een consistente en dezelfde verwerkingswijze. Een éénduidige gegevensverzameling en rapportering op Vlaams niveau, met parameters die overal hetzelfde meten, is daardoor vandaag niet mogelijk. De data zijn bovendien niet altijd beschikbaar voor de Vlaamse en lokale overheden, waardoor veel nuttige informatie verloren gaat.

Om dat probleem aan te pakken, start Vlaanderen samen met het Netwerk Brandweer, het samenwerkingsverband van de hulpverleningszones in Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) met een dataproject.

Met een subsidie van 220.000 euro zet minister van Wonen Matthias Diependaele hier mee zijn schouders onder.

Diependaele: “Met dit dataproject gaan we bijkomende handvaten krijgen om burgers nog meer te informeren en te sensibiliseren. Door een betere datakwaliteit krijgen we immers meer inzichten in de interventies, de oorzaken van een interventie en het aantal slachtoffers. Zo is het belangrijk in kaart te brengen waar en wanneer de meeste slachtoffers vallen, waar de brand precies is begonnen en of er (werkende) rookmelders aanwezig waren.  Op basis daarvan kunnen we dan heel gericht werken en preventieve initiatieven nemen. Zo blijven we inzetten op het recht op veilig, gezond en kwaliteitsvol wonen.”

Netwerk Brandweer start in de eerste fase met een analyse van alle beschikbare data en hoe die vandaag ontsloten wordt. Daarna gaat het Netwerk met alle zones een strategie vastleggen voor de toekomst: welke gegevens willen we verzamelen, welke definities leggen we vast en waar willen we over rapporteren. In een volgende fase wordt die strategie vertaald naar een technische analyse. Ten slotte, in de laatste fase, wordt de centrale database ontwikkeld waar alle data van de brandweerzones in verzameld kan worden en waarop dan gerapporteerd kan worden. De ontwikkeling moet eind dit jaar klaar zijn, zodat de Vlaamse brandweerzones ze in het begin 2025 in gebruik kan nemen.

Voorzitster van het Netwerk Brandweer Vera Celis: "Brand blussen, dat gebeurt niet alleen met de brandweerwagens wanneer de brand uitbreekt. Het is ook nodig dat we op voorhand bepaalde lessen leren over brandveiligheid en de eventuele oorzaken van brand of bijvoorbeeld een CO-vergiftiging. Door een goede dataverzameling hopen wij hier stappen vooruit in de zetten".

Nathalie Debast van VVSG: "De data worden momenteel door de verschillende zones op verschillende manieren gedefinieerd en verzameld. De bedoeling is om te komen tot een eenvormige en centrale dataverzameling. Door dit project kunnen de brandweer, de lokale besturen en de Vlaamse Overheid een beter inzicht krijgen in waar de grootste gevaren of blinde vlekken voor het (brandveilig) beleid zich bevinden", klinkt het bij Netwerk Brandweer.

Naast dit dataproject blijft Vlaanderen en het Netwerk Brandweer gezamenlijk het belang van rookmelders benadrukken met gerichte campagnes, onder meer op sociale media en op Batibouw. Er worden binnenkort ook opnieuw affiches en folders verspreid via de lokale besturen, de woonmaatschappijen en de huurdersbonden.

Zie ook de Vlaamse rookmeldersverplichtingen.

Nathalie Debast, woordvoerder VVSG (0497 31 80 77)

Lieselot Van Mol