Auteur:

Gepubliceerd op: 23-02-2022

Heb je een idee om de verkeersveiligheid in je straat, wijk of gemeente te verhogen? Dan is deze oproep iets voor jou. De eerste editie van de projectoproep ‘All For Zero’ is net gelanceerd: verenigingen, buurtcomités en gewone burgers worden vanaf nu uitgenodigd om mee te werken. Om samen iets te doen aan de onveiligheid op de weg, worden concrete oplossingen uitgewerkt en op grotere schaal toegepast. 

 

Een projectoproep voor duurzame oplossingen: meld je aan!

De eerste ‘All For Zero’ projectoproep wil samen oplossingen voor meer verkeersveiligheid bedenken die rekening houden met de realiteit in een wijk, gemeente of stad. Bedoeling is die verder uit te breiden naar het hele land en naar andere niveaus. Een gezamenlijke inspanning om tot 0 verkeersdoden te komen.

(Feitelijke) verenigingen, buurtcomités, vzw’s en burgers worden nu aangespoord om projecten in te dienen. Ze krijgen tot 15 maart de tijd om een volledig dossier samen te stellen. Ze mogen concrete oplossingen voorstellen rond twee kernthema’s in de ‘All For Zero’ strategie: weggebruikers moeten meer rekening houden met elkaar en risicogedrag moet zo veel mogelijk worden tegengegaan.

De projecten worden beoordeeld op hun relevantie, hun innovatief karakter, de betrokkenheid van burgers, hun doelstellingen en de mogelijkheden om ze ten voordele van zoveel mogelijk mensen uit te werken. De winnende oplossingen ontvangen een subsidie van maximaal 5.000 euro en worden tijdens het hele realisatieproces verder begeleid.

Hier vind je alle informatie rond het project.

Hier kan je je inschrijven.

 

‘All For Zero’: samen voor meer verkeersveiligheid

Het actieplan ‘All For 0’ werd op 23 november 2021 gelanceerd ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid. Het past in de visie op verkeersveiligheid die wordt gedeeld door de vier federale en gewestelijke ministers voor verkeersveiligheid. Een gezamenlijk engagement om onveilige situaties op de weg doeltreffender te bestrijden. En dat via concrete oplossingen. 

Joke Tulleneers