Auteur:

Gepubliceerd op: 16-03-2022

Elk jaar betaalt Fost Plus per inwoner een halve euro aan het Vlaams Gewest om acties rond preventie en het beheer van verpakkingsafval te voeren. Gemeenten en afvalintercommunale kunnen opnieuw subsidies aanvragen om projecten, acties en andere initiatieven te steunen van preventie en beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. In 2022 wordt er voor zo’n projecten in totaal 150.000 euro vrijgemaakt. Dit jaar ligt de focus van zo’n projecten op preventie van verpakkingsafval en verbetering van de kwaliteit van onze seelctieve afvalstromen.

Welke projecten kunnen een subsidie krijgen?

Elke proefproject dat betrekking heeft op verbetering van selectieve inzameling en/of preventie van verpakkingsafval. Ook projecten rond consumptie buitenshuis komen in aanmerking. Voorbeelden van projecten kunnen zijn:

  • project over inzet van herbruikbaar cateringmateriaal in samenwerking met lokale handelaars;
  • Vermindering van gebruik wegwerpflessen en stimuleren gebruik van herbruikbare fles door het in kaart brengen van locaties waar gratis of tegen kleine betaling kraantjeswater aangeboden wordt;
  • selectieve inzameling in openbare ruimte zoals op het strand en/of dijk;
  • aanpak moeilijke inzamelpunten door o.a. inzet van afvalstewards;
  • Verbetering van selectieve inzameling via innovatieve inzamelsystemen: ondergrondse of bovengrondse brengsystemen, met oog op maximale selectieve inzameling en behoud of verbetering van de hoge kwaliteit van de ingezamelde stromen (bijvoorbeeld: onderzoek naar optimaal gebruik, impact op mobiliteit, optimale inplanting i.f.v. geografie, bewoning, densiteit, gemeentegrensoverschrijdend, bepaling van aanlever- en/of overslaglocaties, toegangscontrole, communicatiemiddelen, toegangssystemen,…)
  • Verbetering van selectieve inzameling via andere vormen van innovatieve inzamelingssystemen met het oog op maximale selectieve inzameling;
  • Kwaliteitsverbetering van de selectief ingezamelde fracties (bijvoorbeeld: problematiek rond inzameling van niet correct gebonden P&K, acties ter preventie van foutief gesorteerd PMD);
  • Specifieke communicatie voor diverse doelgroepen (kustgemeenten, diverse bevolkingsgroepen, vluchtelingen, hoogbouw).

Hoeveel bedraagt de subsidie en welke kosten komen in aanmerking?

De financiële ondersteuning per project is beperkt tot maximaal 25.000 euro voor een gemeente en tot maximaal 50.000 euro voor een gemeente-overschrijdend project per jaar en dit voor maximaal 2 jaar. Maximum de helft van de geraamde kosten worden gesubsidieerd en enkel de kosten, gelinkt aan het beheer van verpakkingsafval, komen in aanmerking.

Hoe subsidie aanvragen?

Je kan het hele jaar projectsteun aanvragen door in een projectfiche jouw plan te omschrijven en te mailen naar plan@ovam.be. Maximaal twee maanden later kom je te weten of het project is weerhouden. Bij goedkeuring spreek je samen met Fost Plus en de OVAM de evaluatiemomenten, de evaluatievorm en de timing af. Een project start binnen de zes maanden na goedkeuring en duurt maximaal twee jaar. De belangrijkste richtlijnen om financiële ondersteuning te krijgen kan je hier terugvinden, alsook op de website van OVAM.

Loes Weemaels