Auteur:

Gepubliceerd op: 29-04-2024

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) lanceert een oproep naar aanvragen voor klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen, specifiek in het kader van REPowerEU. Daarnaast kan je ook een renteloze energielening aanvragen voor de financiering van jouw investeringen.  Voor energiebesparende maatregelen in zorgvoorzieningen, dus ook locaties voor kinderopvang, kan je via beide oproepen tot 4 juni 2024 subsidies aanvragen.

Om toegang te krijgen tot deze subsidies moet je een gratis energiescan laten uitvoeren in jouw zorgvoorziening.  Nog niet gedaan? Dat kan nog steeds! Vraag je energiescan aan via de website van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB/Terra).

Het REPowerEU-plan is de reactie van Europa op de verstoring van de mondiale energiemarkt als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. REPowerEU wil niet alleen energie besparen maar ook onze energievoorziening diversifiëren en investeren in duurzame energie.  VIPA wil met deze middelen nog sterker inzetten op decarbonisatie in de zorgsector en investeringen in hernieuwbare energie. Binnen deze oproep kan je ook subsidies aanvragen voor zonnepanelen, aanpassing van verlichting (relighting/relamping) en installaties voor windenergie.

Vanuit het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming wordt er voor de renteloze energieleningen in 2023 en 2024 telkens tot 50 miljoen Euro ter beschikking gesteld.

Dit najaar volgt nog een oproep waarbij je de gebruikelijke klimaatsubsidies kan aanvragen.

Elke zorglocatie (behalve een privéwoning) komt in aanmerking voor klimaatsubsidies. Je kan deze klimaatsubsidies gebruiken om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. Het VIPA voorziet deze subsidies om samen tot een energie-efficiënt gebouw te komen en om zo de toekomstige energiekost te reduceren.

Voor een energiezuiniger gebouw moet je eerst een gratis energiescan laten uitvoeren door het VIPA. Tijdens deze scan bekijken ervaren energiespecialisten hoe jouw gebouw efficiënter met energie kan omgaan. De energiescan is gratis voor voorzieningen die alle maatregelen uitvoeren die zichzelf binnen de vijf jaar terugverdienen. Vaak gaat het hierbij om kleine maatregelen die de eigen technische dienst kan uitvoeren.

Vragen?

Kurt Schoonbaert