Auteur:

Gepubliceerd op: 28-06-2022

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) stellen vast dat Oekraïense leerlingen binnen het gewoon onderwijs soms rechtstreeks door een OCMW doorverwezen worden naar een bepaalde school- of studierichting. Om de schoolloopbaan van deze leerlingen alle kansen te geven vragen de CLB om deze leerlingen door te verwijzen naar een CLB, zodat de CLB-medewerker aan de leerling en de ouders alle nodige objectieve informatie kan verstrekken en ze kan ondersteunen bij het maken van een school- en studiekeuze.  


De CLB stellen verder ook vast dat Oekraïense leerlingen soms rechtstreeks door een OCMW doorverwezen worden naar het Buitengewoon Onderwijs en dit vanuit een bezorgdheid van het OCMW. Een leerling kan echter nooit in het buitengewoon onderwijs worden ingeschreven indien de leerling niet over het noodzakelijke advies (verslag) beschikt. Zo’n rechtstreekse doorverwijzing door het OCMW leidt bijgevolg tot een zeer vervelende situatie, zowel voor ouders en leerlingen op de vlucht die teleurgesteld worden en het niet meer begrijpen als voor de scholen Buitengewoon Onderwijs die deze leerlingen moeten weigeren. De CLB vragen de OCMW’s dan ook met aandrang om, bij twijfel of de leerling binnen het gewoon onderwijs zal kunnen volgen, de leerling door te verwijzen naar een CLB, zodat deze hun taak binnen de onderwijsloopbaan van de leerling kunnen opnemen.

Hier vind je alle info over de CLB in jouw regio.

Contacteer dina.baetens@ovsg.be voor vragen.

 

Fabienne Crauwels