Auteur:

Gepubliceerd op: 19-07-2022

Op 25 maart 2022 keurde de Vlaamse regering een decreet goed dat bepaalde organisaties verplicht om voor nieuwe medewerkers, die rechtstreeks in contact komen met minderjarigen, een uittreksel uit het strafregister (als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering) te controleren. Doel van deze maatregel is om via het uittreksel snel te achterhalen of mogelijke nieuwe medewerkers van organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen veroordeeld werden voor ernstige feiten ten aanzien van minderjarigen.

Door een aanpassing in de applicatie CJCS-CG kan de burger nu bovendien zijn uittreksel rechtstreeks in zijn e-box ontvangen, waardoor de medewerkers die onder het decreet vallen op een efficiënte en vlotte manier het gevraagde uittreksel kunnen verkrijgen en voorleggen.

Een aantal steden en gemeente maken echter nog geen gebruik van de optie om het uittreksel via de e-box te bezorgen. Om zowel de vermindering van de administratieve last voor de burger als de praktische uitvoering van het decreet te bewerkstelligen, roepen we als VVSG dan ook àlle lokale besturen op om hiervan gebruik te maken.

 

Lotte Van Liefde