interim
interim

Auteur:

Gepubliceerd op: 09-11-2023

Er duiken opnieuw verontrustende berichten op over praktijken door de interimsector in de woonzorgcentra. Uitzendkantoren rekenen hoge afwervingsfees aan wanneer een lokaal bestuur een nieuwe zorgmedewerker aanwerft die daarvoor als interimkracht blijkt gewerkt te hebben. Sommige uitzendkantoren benaderen woonzorgcentra daarenboven recentelijk met een nieuwe dienstverlening, namelijk “langdurige interim”, in een poging om de niet-gefinancierde projectsourcing in woonzorgcentra toch gesubsidieerd te krijgen door de Vlaamse overheid.

 

Afwervingsfees

Wie een beroep doet op een uitzendkracht of een projectsourcer, dient de aangeboden contracten (en vooral de “kleine lettertjes”) goed na te lezen. Verschillende woonzorgcentra kregen recent een dure rekening gepresenteerd bij de aanwerving van een verpleegkundige of een zorgkundige, wanneer naderhand bleek dat die persoon ervoor via een interimcontract aan de slag was bij het lokale bestuur. Afwervingsfees van meerdere tienduizenden euro’s zijn geen uitzondering. Bij aanwerving is een check van de loopbaan van de sollicitant geen overbodige luxe om na te gaan of iemand voordien al actief was in de organisatie, zelfs op een andere vestingsplaats.

 

Financiering of niet?

Het fenomeen van interimarbeid voor de vervanging van openstaande plaatsen voor verpleegkundigen en zorgkundigen in woonzorgcentra is niet nieuw. Dat kan als uitzendkracht, voor het tijdelijk opvullen van tekorten, of als projectsourcing. Bij deze laatste vorm gaat het in theorie over het uitwerken van een bepaald afgebakend project. In de praktijk werken deze zorgverleners gewoon mee in de uurroosters. Uitzendarbeid in woonzorgcentra wordt door de Vlaamse overheid tijdelijk toegelaten en ook gefinancieerd. Projectsourcing is toegelaten, maar is niet betoelaagd. 

 

“Langdurige interim”

Recentelijk is er een nieuw fenomeen opgedoken in de zorgsector: de "langdurige interim". Verschillende leden melden dat zij benaderd zijn door uitzend- en projectsourcingkantoren met aanbiedingen voor langdurige interim-opdrachten als wonderoplossing voor het tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen. “Langdurige interims” is een woordelijke tegenstrijdigheid en lijkt een nieuwe manier om de niet- gefinancieerde projectsourcing van zorgpersoneel in woonzorgcentra toch mogelijk te maken.

 

Uitzendarbeid af te raden

De VVSG raadt in het algemeen het oneigenlijk gebruik van uitzendarbeid sterk af, ondanks de schaarste. Eerder liep een poging om tot betere afspraken te komen met de uitzendsector via de koepel Federgon met een sisser af. Het is afwachten hoe de Vlaamse overheid en de zorginspectie zullen omgaan wordt met het creatief omzeilen van de financieringsregels voor woonzorgcentra. Het is in elk geval van cruciaal belang dat de woonzorgcentra waakzaam blijven voor deze praktijken en zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen voor de financiën en kwaliteit van zorgverlening bij het werken met deze vorm van tijdelijke arbeid. Er is op zich niets tegen uitzendarbeid en projectsourcing, of tegen de medewerkers die voor deze tewerkstellingsvormen kiezen. Het oneigenlijk gebruik ervan en het wegzuigeffect van vaste medewerkers uit de sector, om ze daarna terug als duurdere interim aan te bieden is wel problematisch. Vooral omdat de zorgsector steeds meer in de wurggreep van de uitzendsector en de projectsourcing komt te zitten.

Mike Deschamps