Auteur:

Gepubliceerd op: 15-09-2022

De OVAM meet elk jaar de openbare netheid aan de hand van de Netheidsindex. In 2021 scoorde Vlaanderen slechter ten opzichte van het jaar daarvoor.
 
De Netheidsindex is een score op 100 punten gebaseerd op de hoeveelheid zwerfvuil, sluikstorten en omgevingsfactoren zoals graffiti of hondenpoep. Uit metingen van vorig jaar in 40 gemeenten blijkt dat Vlaanderen 85/100 haalt, nauwelijks beter dan in 2014. Na een dieptepunt in 2018 leek het nochtans de twee jaren daarna in stijgende lijn te gaan maar die trend wordt dus niet verder gezet. 

Vooral probleemlocaties scoren slechter
Vooral op autosnelwegparkings, aan haltes van het openbaar vervoer en bij afvalverzamelpunten gaat de netheid erop achteruit. De doelstelling om het op die probleemlocaties tegen dit jaar 10% beter te doen dan in 2014, zal dus niet worden gerealiseerd. Op alle andere gemeten locaties blijft de Netheidsindex gelijk of is er een lichte verbetering tegenover 2014. De OVAM geeft wel aan dat het onduidelijk is of we deze cijfers als afwijkend moeten beschouwen omwille van de COVID-maatregelen.

Naar een objectievere meetmethode vanaf 2023
In de huidige Netheidsindex spelen kwalitatieve aspecten en perceptie nog een rol. Vanaf volgend jaar zal de OVAM daarom werken met een nieuwe en objectievere methodiek om zwerfvuil te meten in Vlaanderen. De komende maanden lopen er testen bij een aantal lokale besturen om dit op punt te stellen. In het nieuwe afvalstoffenplan staat dat het aantal stuks zwerfvuil met 20% moet dalen tegen 2030 ten opzichte van 2023 voor de zes belangrijkste probleemlocaties, en niet significant mag stijgen op alle andere plaatsen. Als er een statiegeldsysteem zou komen dan wordt deze doelstelling nog aangepast.
 

Silke Smekens