Auteur:

Gepubliceerd op: 30-06-2021

Open Hiring® is aanwerven zonder sollicitatiegesprek. De UGent onderzoekt de mogelijkheden en roept organisaties en lokale besturen op om de scan in te vullen.

Divergent en UGent@Work, de arbeidsmarktonderzoekers van de Universiteit Gent, onderzoeken het draagvlak bij Vlaamse werkgevers voor Open Hiring®. Dat is een gloednieuwe aanwervingstechniek die haaks staat op de klassieke manier van aanwerven. Er is immers geen sprake van een motivatiebrief, CV, sollicitatiegesprek of referentiecheck. De job is de test!

Sommige lokale besturen toonden al interesse in Open Hiring® maar stellen zich terecht de vraag of dat volgens de huidige Rechtspositiebesluiten haalbaar is. In overleg met de VVSG zal UGent eveneens dat luik verder onderzoeken. Om vanuit de vraag en specifieke noden van de lokale besturen te kunnen vertrekken, is het voor de UGent van groot belang om enerzijds lokale besturen te informeren over wat Open Hiring® precies is, en anderzijds informatie te verzamelen via een bevraging (scan).

Volgende zaken komen onder andere aan bod:

  • Wat denk je over de nieuwe aanwervingstechniek?
  • Voor welke functies is deze nieuwe aanwervingstechniek geschikt?
  • Welke voor- en nadelen zie je hierin?
  • Welke drempels ervaar je om de nieuwe aanwervingswijze toe te passen?

Goed om weten: de scan kan volledig anoniem ingevuld worden. Omdat het ene plezier het andere waard is, maakt wie de scan volledig invult bovendien kans op een Cadeaubon Gent ter waarde van € 50 (geldig bij talrijke handelaars in het Gentse, ook online te gebruiken).

UGent en VVSG roepen lokale besturen warm op om de scan in te vullen.

Meer info: www.openhiring.be. 

Marijke De Lange