Bronophaling asbest bij IOK

Auteur:

Gepubliceerd op: 25-09-2023

In 2018 keurde de Vlaamse regering het Actieplan asbestafbouw goed. Dat actieplan moet ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig is. Asbestveilig betekent dat alle asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn uit gebouwen en woningen.

Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen zijn weggenomen en deze streefdatum is wettelijk verplicht voor overheidsgebouwen en -infrastructuur. Om die reden roept de OVAM gemeenten op om nu te starten (of een versnelling hoger te schakelen) met asbestafbouw in gemeentelijke gebouwen.

Hiervoor is er heel wat ondersteuning waar gemeenten gebruik van kunnen maken:

  • Er zijn raamcontracten bij het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid voor asbestverwijdering en voor de opmaak van een asbestattest.
  • Sinds 2022 is er in elke gemeente een gesubsidieerd project 'bronophaling' voor inzameling van asbestcement aan huis, waarvan gemeenten ook voor hun eigen patrimonium kunnen gebruik maken.
  • Via Mijnverbouwpremie zijn er onder voorwaarden extra premies voor verwijderen van asbest bij het isoleren van een dak, zoldervloer of buitenmuur.
  • Via Fluvius is er een premie "asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen".

Meer detailinfo over al deze ondersteuning vind je terug in dit nieuwsbericht van de OVAM (19/09/2023)

Meer weten? Check het Actieplan "Naar een asbestveilig Vlaanderen"

Sara Coessens