Auteur:

Gepubliceerd op: 12-05-2022

Het departement omgeving richtte een meldpunt op voor de registratie van droogteschade aan woningen. Kan de gemeente dit meldpunt ook bekendmaken via de gemeentelijke communicatiekanalen?

Aan deze meldingen wordt geen advies of expertise gekoppeld, maar het zou zeer relevante input leveren om de problematiek verder te onderzoeken en in een latere fase oplossingen te formuleren (zoals aangepaste bouwtechnieken in sommige regio’s).

Barsten en scheuren bij woningen worden vaak in verband gebracht met extreme droogte, dalend bodemvochtgehalte en lage grondwaterstanden. Ook andere aspecten kunnen die schade veroorzaken, wat het een complexe problematiek maakt. Vlaanderen wil dit nu verder onderzoeken. Rond verzekering en eventuele terugbetaling van kosten worden op federaal niveau initiatieven genomen.

Dit jaar startte Vlaanderen de opmaak van een gevarenkaart m.b.t het zwel- en krimpgedrag van de ondergrond bij veranderend vochtgehalte. onderzoeksproject van het Departement Omgeving, in samenwerking met het Departement MOW, expertise vanuit VMM en Wonen Vlaanderen en partners zoals grondwaterexperten, geologen, bouwkundig ingenieurs, architecten, bodemkundigen etc.

Meer info

Christophe Claeys