Auteur:

Gepubliceerd op: 15-03-2023

De Universiteit Antwerpen doet aan de hand van een masterproef een onderzoek naar de aanpak van de lokale besturen gericht op de dienstverlening aan tijdelijk beschermde Oekraïense vluchtelingen. 
 
Aan de hand van de vragenlijst wil de masterstudente zicht krijgen op de diversiteit in de aanpak van de lokale besturen wat betreft de opvang en ondersteuning van tijdelijk beschermde Oekraïense vluchtelingen. Zo kunnen  verschillen en gelijkenissen in kaart worden gebracht, problemen gedetecteerd en goede praktijken gedeeld worden. 

De VVSG steunt deze masterproef omdat we aan de hand van de resultaten relevante lessen kunnen trekken voor toekomstige gelijkaardige situaties. We zullen de gedetecteerde problemen aankaarten en de goede of leerrijke praktijken helpen verspreiden. Daartoe is het belangrijk dat een voldoende aantal lokale besturen de vragenlijst invult.

Dit onderzoek kadert in een masterproef Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen. Het bouwt voort op de inzichten uit eerder onderzoek rond de ervaringen van gastgezinnen van Oekraïense ontheemden. Lees het rapport.

De vragenlijst werd ontwikkeld in samenwerking met de VVSG. 
              
Vul de vragenlijst in. Deadline vrijdag 31 maart 2023.

 
Alvast bedankt!

Fabienne Crauwels