Auteur:

Gepubliceerd op: 08-02-2023

De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming van 2000 euro voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak.

Ondernemingen die in aanmerking komen voor een hinderpremie krijgen automatisch een kennisgevingsbrief van VLAIO. Tot voor kort mocht de ondernemer die brief niet al te lang laten liggen. De ondernemer moest zijn aanvraag namelijk indienen ten laatste 60 kalenderdagen vanaf de datum van de brief máár ook steeds voor de einddatum van de grondwerken. Indien deze einddatum vroeger dan deze termijn van 60 kalenderdagen viel, had de onderneming in de praktijk dus een kortere aanvraagtermijn. Dat is nu verleden tijd. De aanvraag voor de uitbetaling van een hinderpremie kan voortaan tot 60 kalenderdagen vanaf de datum op de brief worden ingediend.

Dit is bepaald in een Ministerieel Besluit van 13 januari 2023 tot wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare

werken in het Vlaamse Gewest (Belgisch Staatsblad 3 februari 2023, inforumnummer 362161). Het Ministerieel Besluit trad in werking op 16 januari 2023.

Deze wijziging en versoepeling sluit aan bij een jarenlange vraag van de VVSG (zie onze aanbevelingsnota p. 3). Wat onze aanbevelingen betreft vraagt de VVSG om toegang te krijgen tot de lijst van ondernemers die een brief in verband met de  hinderpremie ontvangen zodat zij kunnen inspelen op de vragen van ondernemers en de communicatie van VLAIO mee kunnen versterken. Ten slotte is ook in het kader van hinder bij openbare werken (en de hinderpremie) een verplicht mailadres in de KBO wenselijk en noodzakelijk: enkel op deze manier kunnen steden en gemeenten de ondernemers accuraat en up-to-date informatie bezorgen over de (voortgang van) de openbare werken.

Meer info: wijziging van aanvraagtermijn, hinderpremie, aanbevelingsnota VVSG

Stefan Thomas