Auteur:

Gepubliceerd op: 16-06-2022

Met de Omnibusrichtlijn van 27 november 2019 wil Europa de rechten van de consument nog beter beschermen.  Eind mei zette de federale overheid dit (vrij laat) om in Belgische wetgeving (zie Wet van 8 mei 2022 houdende wijziging van boeken I, VI en XV van het Wetboek van Economisch recht).

De betere consumentenbescherming wil men bereiken met onder meer 

  • Nieuwe informatieplichten voor online marktplaatsen
  • Uitbreiding van de oneerlijke handelspraktijken (met o.a. valse online beoordelingen van producten of diensten)
  • en – relevant in het kader van de solden, en vooral de voorafgaande braderijen – een verplichte vermelding van de referentieprijs.

De referentieprijs wordt gedefinieerd als de laagste prijs in een periode van minimaal 30 dagen voorafgaand aan elke aangekondigde prijsvermindering (of, bij nieuwe producten, minimaal 7 dagen).

Voorbeeld

Een product wordt tijdens de solden aan 15€ aangeboden. Initieel kostte dit artikel 30€, en tijdens de braderij werd het aan 20€ aangeboden. De referentieprijs is dan 20€ (gezien de braderij binnen de periode van 30 dagen voor de aankondiging van de prijsvermindering tijdens de solden valt) en niet 30€. Bijgevolgd is korting dus iets minder spectaculair, namelijk 25%, en niet 50%.

Vorig jaar stelde de Economische Inspectie immers vast dat bijna 30% van de verkopers op dit vlak in de fout ging.

Wat betekent dit voor braderijen?

  • Bij elke aankondiging van een prijsvermindering moet de referentieprijs verplicht vermeld worden. (een verkoper die korting aanbiedt zonder deze voorafgaand gecommuniceerd te hebben aan de klant, valt dus niet onder deze verplichting)
  • Een verlaagde prijs in het kader van een braderij (tijdens de sperperiode in juni) leidt tot een lagere (verplicht te vermelden) referentieprijs. Bijgevolg zijn de solden minder spectaculair.
  • Zijn de braderijen daarmee ten dode opgeschreven, zoals sommigen beweren?
  • Neen, uiteraard niet. Want het blijft nog altijd mogelijk om de klanten op andere manieren te verleiden. Bij voorbeeld aan de hand van 1+1-verkopen, gezamenlijke aanbiedingen, … Deze blijven toegelaten en hebben géén impact op de referentieprijs (en dus ook niet op de percentages die kunnen gehanteerd worden tijdens de solden.
  • Bovendien sprak minister Dermagne al van een ‘pragmatische houding' van de  Economische Inspectie voor deze soldenperiode, gezien 'braderijen inherent deel uitmaken van onze handelscultuur’ 

Gevolgen gemeentebesturen?

Voor de gemeentebesturen zelf verandert er niets. Zij hebben op dit vlak geen rol te spelen, buiten het (vrijblijvend) informeren van de lokale handelaars en/of de organisatoren van braderijen. En zij kunnen uiteraard ook inbreuken die zij vaststellen (of gemeld krijgen door een andere handelaar) melden aan de FOD Economie (Economische Inspectie, via het meldpunt: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom).

Bart Palmaers