Auteur:

Gepubliceerd op: 07-04-2022

De Vlaamse overheid wil lokale besturen die in huisvesting voorzien voor Oekraïense vluchtelingen, financieel ondersteunen. Dat systeem moet voor de VVSG duidelijk, eenvoudig en toereikend zijn voor alle inspanningen die lokaal gebeuren. De voorwaarden moeten helder, de procedures eenvoudig. Ook de initiatieven die lokale besturen eerder al namen, moeten gedekt worden.

 

Wat weten we nu?

Het webinar van 31 maart 2022 en de nota aan de Vlaamse regering geven een eerste inzicht in de opschalingsstrategie, het financieel kader en de facilitaire ondersteuning. Een besluit van de Vlaamse regering zal de modaliteiten meer in detail bepalen. Dit besluit wordt zeer binnenkort verwacht en zal het eerdere besluit van 14 maart 2022 vervangen. In hoofdlijnen zou de financiële ondersteuning hierop neerkomen: 

  • De 1000/400 regeling met daarin een onderverdeling naargelang het al dan niet nodig zijn van opknapwerken en naar wie de huisvesting ter beschikking stelt. Hier wordt geen verrekening voorzien van de aan de bewoner gevraagde huurprijs of verblijfsvergoeding met de subsidie. 
  • Voor de opgesomde specifieke verblijfscomplexen wordt gewerkt met het principe van een vergoeding per dag en per persoon volgens type huisvesting, los van een effectieve toewijzing. Bovenop de dagprijs is er nog een éénmalige subsidie van 400 euro per plaats bij een effectieve toewijzing. Hier wordt wel een verrekening voorzien van de aan de bewoner gevraagde vergoeding met de subsidie.  Dit kan ertoe leiden dat de ontvangen subsidie lager is dan de ontvangen vergoeding.  
  • Voor de pilootprojecten nooddorpen zal de Vlaamse regering de financiering nog bepalen in functie van het leertraject. 

 

De VVSG vraagt dat de Vlaamse subsidies toereikend zijn voor de inspanningen die lokaal gebeuren. De voorgestelde berekeningswijze is complex en de huisvestingsvormen die lokale besturen voorzien zijn erg gevarieeerd. Of de financiering volstaat, is op dit moment niet zeker.

 

Verduidelijking nodig

Zowel de registratie van het duurzame huisvestingsaanbod in de Vlaamse huisvestingstool als de minimumduur van 3 maanden zijn voorwaarden om financiering te bekomen. Een aantal punten vergen nog verdere verduidelijking: Wat is duurzame huisvesting? Wat met de niet-duurzame huisvesting die in de federale housing tool geregistreerd werd? Hoe zal de Vlaamse overheid dat in rekening brengen? Wat ook met voorwaarden en procedures? De VVSG staat erop dat ook de initiatieven die eerder al genomen zijn door Vlaanderen gehonoreerd worden.

Het is alle hens aan dek bij de lokale besturen om te doen wat nodig is. Dit vergt regelingen die zo eenvoudig en helder mogelijk zijn, zo weinig mogelijk drempels opwerpen en waarbij men vertrouwen geeft aan de lokale besturen.

 

Overleg

De VVSG is in overleg met de Vlaamse overheid over al deze elementen.

We zorgen dat je de meest actuele informatie steeds kunt lezen op onze Oekraïne-pagina Steunmaatregelen. De Vlaamse overheid informeert via Vlaanderen helpt Oekraïne.

Joris Deleenheer