Auteur:

Gepubliceerd op: 07-10-2020

Foto: Paulina Januszewska

De OCMW’s zullen de federale coronasubsidie van in totaal €125 miljoen toch ook in 2021 kunnen gebruiken. Dat heeft de commissie Sociale Zaken van het federale parlement eerder deze week beslist op vraag van de VVSG en haar zusterverenigingen UVCW en Brulocalis. Het wetsvoorstel wordt vandaag al plenair behandeld. Een zeer goede zaak, vinden de OCMW’s, omdat ze de grootste impact van de crisis pas volgend jaar verwachten. Dan zullen ze het geld meer dan nodig hebben om mensen te helpen die door corona in de problemen zijn geraakt. Aanvankelijk was de termijn beperkt tot 31 december 2020.  

Sociale gevolgen groot

Door de coronacrisis vielen honderdduizenden mensen terug op een tijdelijke werkloosheidsuitkering of zaten zonder inkomen. Velen onder hen zullen vroeg of laat op OCMW-hulp aangewezen zijn. Daarom nam de federale overheid een aantal maatregelen, waaronder een tijdelijk verhoogde terugbetaling van het leefloon en een COVID Fonds met daarin 125 miljoen euro om financiële steun te geven aan wie het nodig heeft. Doelstelling is om op langere termijn de sociale gevolgen van de coronacrisis in te perken.

Te krappe timing

Het KB over deze regeling bepaalde dat de OCMW’s het volledige bedrag van de subsidie moeten uitgeven tussen 1 juni en 31 december 2020. Dat zou veel te snel zijn. De gevolgen van deze crisis zullen bij de OCMW’s pas de komende maanden volop voelbaar zijn en vooral in het jaar 2021. De regering zelf verklaarde trouwens ook dat de impact vooral de komende maanden sterker zal worden omdat de tijdelijke maatregelen binnen de sociale zekerheid stelselmatig worden afgebouwd.

Daarom drongen de VVSG en haar zusterverenigingen UVCW en Brulocalis aan op een verlenging van deze termijn. Met resultaat: de commissie Sociale Zaken keurde in de Kamer reeds een wetsvoorstel goed dat de OCMW’s toelaat het toegekende budget aan te wenden en te verantwoorden tot eind 2021. Het wetsvoorstel wordt vandaag ook plenair behandeld.

Cruciale rol OCMW’s bevestigd

De VVSG is zeer tevreden met deze aanpassing. Dit fonds bevestigt de belangrijke rol van de OCMW’s naar mensen met een laag inkomen toe. Zij worden immers het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Met deze middelen kunnen OCMW’s de gevolgen van de coronacrisis mee helpen dragen. Van de 125 miljoen euro gaat er 10 miljoen euro naar personeel en omkadering, hulpverlening moet immers samen gaan met een goede begeleiding.

Nathalie Debast