Auteur:

Gepubliceerd op: 07-09-2022

De Europese Agenda Stad (Urban Agenda) krijgt er 2 nieuwe thema’s/partnerschappen bij: ‘Sustainable Tourism’ (duurzaam toerisme) en ‘Greening Cities’ (vergroening van steden). Geïnteresseerd in de uitdaging om duurzaam toerisme en vergroening van de stad samen met Europese partners aan te pakken? Aanmelden kan tot 16 september via deze pagina. Hier vind je ook informatie over de inhoud van het partnerschap en de procedure.

In de Urban Agenda werken partijen van EU- tot lokaal niveau in partnerschappen op gelijke voet samen aan betere regelgeving, financiering en  kennisdeling voor Europese steden. Deze bestuurlijke innovatie levert steden een plek op aan tafel in Brussel, en concrete resultaten op het gebied van bijvoorbeeld innovatief aanbesteden, digitale transitie en klimaatadaptatie. Als gemeente werk je samen met de Europese Commissie, landen en steden. Je bouwt hiermee een netwerk en relaties op, krijgt inzicht in de financieringsmogelijkheden en kan vanuit de praktijk invloed uitoefenen op het Europees beleid.

Over de procedure voor de selectie van de partners is het volgende al bekend:

  • Behalve steden en lidstaten (ministeries) kunnen ook regio’s, stedelijke samenwerkingsverbanden en nationale koepelorganisaties zich aanmelden.
  • EUROCITIES en CEMR mogen ieder een kandidaat voorstellen.
  • Partnerschappen bestaan uit 15 tot 20 partners, waaronder ten minste 5 steden.
  • Daaronder ten minste 1 kleine en 1 middelgrote stad.
  • Een partnerschap heeft maximaal 2 coördinatoren. Ten minste 1 is een ‘stedelijke autoriteit’.
  • Er wordt rekening gehouden met de ‘geografische balans’ op zowel nationaal als lokaal niveau.
  • Kandidaten die nog niet eerder bij een Partnerschap betrokken zijn geweest krijgen voorrang.

 

Kris Versaen