Auteur:

Gepubliceerd op: 22-03-2023

In Vlaanderen en Brussel wonen er wellicht ongeveer een 10.000 mensen die decretaal onder de term ‘woonwagenbewoner’ vallen. Schattingen over het precieze aantal woonwagenbewoners in ons land lopen echter uiteen. De Vlaamse overheid definieert woonwagenbewoners als “personen die legaal in België verblijven en die wonen of woonden in een woonwagen of waarvan de ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven.”  

In het boek ‘Woonwagenbewoners, Juridische gids’ tracht Cartitas Vlaanderen hulpverleners en lokale besturen wegwijs te maken in het bestaand wetgevend kader om met woonwagenbewoners aan de slag te gaan rond enkele heikele thema’s zoals adres, wonen, OCMW en onderwijs. Vanuit de werking van het referentieadres voor woonwagenbewoners in Antwerpen werden heel wat vragen en ervaringen gebundeld om tegemoet te komen aan een gebrek aan kennis omtrent de realiteit van het rondtrekkend leven in België.

Webinar 27 maart van 14u00 tot 15u30

Caritas VLaanderen organiseert op 27 maart een gratis webinar over dit thema. Het webinar is opgevat als een aanvulling op het boek.  Enkele actoren die werken met woonwagenbewoners vertellen over hun ervaringen en expertise.

Deelnemers aan het webinar krijgen 20% korting op het boek 'Woonwagenbewoners: juridische gids'(Korting wordt toegewezen op basis van de naam.)

Het panel:

  • Wim Dubois, beheerder doortrekkersterrein Asse, provincie Vlaams-Brabant
  • Rik Reusen, beleidsmedewerker Unia
  • Lieve De Visscher, welzijn en samenleven - sociale zorg | woonbegeleider, OCMW Puurs - Sint-Amands
  • Liselotte Reyntjens, stafmedewerker armoede en sociaal beleid | project Referentieadressen, Caritas Vlaanderen

Meer info en gratis inschrijven kan via de website van Caritas Vlaanderen tot uiterlijk zaterdag 25 maart 2023.

Sabine Van Cauwenberge