Auteur:

Gepubliceerd op: 05-07-2022

Op 13 mei werd het Besluit van de Vlaamse Regering over haltes en halte-infrastructuur definitief goedgekeurd. Op basis van dit haltebesluit kunnen lokale besturen vanaf dit najaar rechtstreeks bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) subsidies aanvragen voor de uitrusting van haltes en voor de aanleg of herinrichting van een halte langs een gemeenteweg, zodat die toegankelijk(er) wordt gemaakt. Aangezien lokale besturen momenteel al een subsidie voor schuilhuisjes en een overdekte fietsenstalling kunnen aanvragen bij De Lijn, informeren we u graag over de overgangsmaatregelen die het Departement MOW en De Lijn samen hebben uitgewerkt.

Huidige subsidie via De Lijn loopt af op 2 oktober

Vandaag kunnen lokale besturen een subsidie voor verschillende types van schuilhuisjes, met inbegrip van een zitbank, vuilnisbak en overdekte fietsenstalling, aanvragen bij De Lijn. Indien De Lijn zijn goedkeuring geeft, wordt ook een eigen ontwerp van schuilhuisje deels gesubsidieerd. Steden en gemeenten kunnen nog tot en met zondag 2 oktober gebruik maken van deze subsidie. Dossiers worden tot die tijd volledig door De Lijn behandeld, waarbij de datum van ondertekening van de bestelbon bepalend is.

Nieuwe subsidieprocedure via Departement MOW start op 3 oktober

Vanaf maandag 3 oktober kunnen steden en gemeenten subsidieaanvragen indienen bij het Departement MOW. Via deze subsidie kunt u 75% van de kostprijs voor de levering en plaatsing van een schuilhuisje, met inbegrip van een zitbank en vuilnisbak, aanvragen. Het maximumbedrag dat op deze manier gerecupereerd kan worden, is vastgelegd op 12.000 euro. De afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het Departement MOW zal alle subsidieaanvragen van start tot finish opvolgen. De Lijn blijft contactpunt voor de aankoop van de halteaccommodatie.

Ook voor de levering en plaatsing van een (overdekte) fietsenstalling kan een subsidie worden aangevraagd, en dit ten belope van 75% van de kostprijs, met een maximum van 11.000 euro.

Toegankelijkheid

Het haltebesluit geeft ook uitvoering aan het Masterplan Toegankelijkheid. Dat actieplan werd eind 2020 gelanceerd om de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer tegen 2030 meer toegankelijk te maken.

Meer info over het Masterplan Toegankelijkheid.

De nieuwe subsidie via het Departement MOW kan bijgevolg ook aangewend worden om een bestaande halte toegankelijk herin te richten of om een nieuwe halte toegankelijk aan te leggen. Volgende bedragen worden daarvoor voorzien:

  • Maximaal 5.000 euro per halte en per rijrichting voor het aanleggen van een nieuwe halte, of het herinrichten van een bestaande halte, zodat die toegankelijk is voor reizigers met een motorische en visuele beperking.
  • Maximaal 650 euro per halte en per rijrichting voor het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van personen met een visuele beperking.

Deze subsidies kunnen aangevraagd worden voor werken die reeds in de loop van dit kalenderjaar, en dus vanaf 1 januari 2022, voor het toegankelijk maken van een halte uitgevoerd werden.

Webinar 28 september

28 september organisereert VVSG samen met het Departement MOW en De Lijn  een webinar over het nieuwe Besluit haltes en halte-infrastructuur en de nieuwe subsidieaanvraagprocedure. Wij kijken er alvast naar uit om u de nieuwe procedure voor te stellen en eventuele vragen te beantwoorden.

Inschrijven voor het webinar kan via deze link

Meer info

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij de medewerkers van het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking.

Guido Vaganée - guido.vaganee@vvsg.be

Michiel Apers - michiel.apers@vvsg.be

Michiel Apers