Auteur:

Gepubliceerd op: 09-06-2021

Het VinylPlus® Product Label is een vrijwillig Europees certificatiesysteem, ontwikkeld om aankopers te helpen bij het selecteren van de meest duurzame pvc-bouwproducten. Het is gebaseerd op een reeks evaluatiecriteria, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente principes voor duurzaam en circulair aankopen. Zo moeten de grondstoffen traceerbaar zijn en voldoen aan strenge kwaliteits- en milieunormen en hebben de producten een bepaald gecertificeerd recyclaatgehalte. Fabrikanten engageren zich om kwantitatieve doelen na te streven op het vlak van afvalreductie en om energie te gebruiken uit hernieuwbare bronnen. De producten worden ook ontworpen om herbruikbaarheid en recyclage te vergemakkelijken. Het label stimuleert bovendien het gebruik van circulaire businessmodellen zoals terugnamesystemen.

Het VinylPlus® Product Label werd ontwikkeld door de Europese pvc-industrie, samen met BRE en de ngo The Natural Step en werd intussen erkend door onder meer BREEAM, 's werelds meest gebruikt duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen en het Duurzaam Schrijnwerk label. Ook het FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkelen) erkent dat het label voldoet aan de criteria van de wetgeving Overheidsopdrachten (Art 54) en dus kan gebruikt worden in bestekken als bewijs dat de geleverde producten overeenstemmen met de vereiste duurzaamheidsvoorschriften.

Meer informatie over het VinylPlus Product Label te hebben vind je op de website van VinylPlus of neem contact op met Charlotte Delvaux.

Leen Van der Meeren