Auteur:

Gepubliceerd op: 14-12-2021

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceerde vorige week een nieuw afwegingskader voor het invoeren van 30 km/u op gewest- en gemeentewegen binnen de bebouwde kom.

Deze aanbevelingen voor de wegbeheerders passen in de uitvoering van het nieuwe Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021 - 2025, dat de actieve weggebruiker centraal plaatst. Het aandeel actieve weggebruikers stijgt immers onder de verkeersslachtoffers, en zowel voetgangers als fietsers zijn steeds vaker betrokken in dodelijke verkeersongevallen met personenwagens. Dat blijkt opnieuw uit de pas vrijgegeven verkeersveiligheidsbarometer van VIAS.

Er wordt vertrokken vanuit de functie van de weg. Een weg kan namelijk een verkeersfunctie, een verblijfsfunctie of een combinatie van beiden vervullen. Voor wegen die voornamelijk een verblijfsfunctie vervullen, stelt het afwegingskader een snelheidsregime van 30 km/u voor. Hier kan het gemotoriseerd verkeer, gezien de lage toegelaten snelheid, op een veilige manier gemengd worden met de actieve weggebruiker. Voor wegen die voornamelijk een verkeersfunctie vervullen, stelt het afwegingskader een snelheidsregime van 50 km/u voor. In deze situatie zijn voldoende veilige infrastructurele voorzieningen voor de actieve weggebruikers noodzakelijk (bv. verhoogd aanliggende fietspaden).

Steden en gemeenten die extra (willen) inzetten op 30 km/u in de bebouwde kom, kunnen voor het uitwisselen van ervaring en know how met andere gemeenten, aansluiten bij de fietsdeal ‘Coalitie van 30’.

Erwin Debruyne