Auteur:

Gepubliceerd op: 27-09-2021

Het Nationaal wetenschappelijk secretariaat voor invasieve uitheemse soorten voert een bevraging uit naar de aandacht voor bioveiligheid inzake invasieve uitheemse soorten bij het beheer, monitoring en studie van zoetwater ecosystemen en hun oevers in België.

Deze enquête is bedoeld voor alle openbare en private actoren binnen de sector, zoals beheerders van waterlopen en oevers - waaronder gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, maar ook onderaanemingen ) en wetenschappers.

Het doel van deze nationale enquête is drievoudig:

  1. Een beeld vormen van het algemene bewustzijn rond de bioveiligheid inzake aquatische invasieve exoten
  2. Het in kaart brengen van de huidige praktijken rond bioveiligheid
  3. De opstart van een proefproject rond bioveiligheid mogelijk maken

Vul via deze link de enquête in tot 22 oktober 2021. Het invullen van de enquête duurt normaal niet langer dan 10 minuten. Voor meer informatie kan je terecht op de website van IAS.

Steven Verbanck