Auteur:

Gepubliceerd op: 21-12-2021

Mobilidata, een programma van de Vlaamse overheid met ondersteuning van IMEC, stelt enkele belangrijke mobiliteitsdoelstellingen voorop, waaronder het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vlaanderen, het verhogen van de bereikbaarheid en mobiliteit en het terugdringen van de schade aan natuur en milieu.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt onder andere gekeken naar een nieuwe generatie verkeerslichten, die zowel met andere verkeerslichten als met weggebruikers kan communiceren. Zo bieden deze inventieve verkeerslichten de mogelijkheid voor weggebruikers om zich kenbaar te maken op afstand, zodat op slimme en automatische wijze bepaald kan worden wie voorrang krijgt. Denk bijvoorbeeld aan prioritaire voorrang voor hulpdiensten, of een bepaald type weggebruiker.

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt opdrachtcentrales ter beschikking om de procedure voor de aankoop van deze verkeerslichten te vereenvoudigen. Zo werden in kader van het Mobilidata-programma al de nodige voorwaarden en functionaliteiten geïdentificeerd voor deze innovatieve oplossingen. Deze voorwaarden en functionaliteiten werden bovendien ook al opgenomen in de opdrachtcentrales. Wil jouw lokaal bestuur deze intelligente verkeerslichten bestellen of wil je meer informatie bij de procedures? Surf naar wegenenverkeer.be en/of bekijk de brochure.

Het Agentschap doet ook een oproep naar de vervoersregio’s - en de organisaties die daartoe behoren - om input te leveren over de locaties voor de uitrol van intelligente verkeerslichten. Voor meer informatie bij deze oproep kan contact opgenomen worden via mail.

Erwin Debruyne