Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2023

Sinds begin februari werd in Brussel een centraal zorgpunt, geleid door het Belgische Rode Kruis, opgericht. Hier worden naast de registratie van nieuwe Oekraïense ontheemden, huisvesting en gezondheidsscreening, ook vaccins en TBC-screenings aangeboden. In tegenstelling tot andere vluchtelingen, passeren de Oekraïense ontheemde personen niet systematisch via het reguliere Fedasil circuit waar tuberculosescreening en primovaccinatie gebeuren. Dit heeft als gevolg dat niet elke nieuwe Oekraïense ontheemde een screening en basisvaccinatie in Brussel ontvangen heeft. Een screening om actieve besmettelijke TBC-gevallen zo snel mogelijk op te sporen en adequaat te behandelen, is niet alleen in het belang van de ontheemden zelf, maar ook in het belang van hun directe omgeving (bv. gastgezinnen, scholen, …).

Om dit te bereiken, hebben de Vlaamse autoriteiten mobiele teams opgericht die lokale besturen contacteren om vaccinatie- en screeningsessies voor Oekraïense ontheemden te organiseren. Deze aanpak is bedoeld om de vaccinatiegraad te verhogen en de TBC-screening te verbeteren. In tegenstelling tot vorig jaar worden Oekraïense ontheemden niet meer doorverwezen naar Covid-vaccinatiecentra. In plaats daarvan is het de bedoeling dat vooral de basisvaccinatie wordt gepromoot. Om de operatie soepel te laten verlopen, wordt gevraagd dat de lokale overheden een centraal aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon voor Oekraïense ontheemden aanwijzen. Het is immers belangrijk dat deze mensen geïnformeerd en gemotiveerd worden om deel te nemen aan de vaccinatie- en screeningsessies. Het is belangrijk hierbij aan te geven dat zowel de vaccinaties als de screening gratis zijn voor hen.

De medewerkers van de mobiele teams die al actief waren in sommige OCMW's en gemeenten, melden een grote inzet en samenwerking om de Oekraïense ontheemden te overtuigen van de voordelen van deze sessies.
Raadpleeg hier of er al een campagne gepland is in jouw gemeente

Je kan als lokaal bestuur ook zelf het initiatief nemen en de mobiele teams contacteren:

 

 

Veerle Cortebeeck