Auteur:

Gepubliceerd op: 24-05-2022

Op 11 juli lanceert Digitaal Vlaanderen de mobiele app Mijn Burgerprofiel. Vandaag is Mijn Burgerprofiel al geïntegreerd in heel wat overheidswebsites, waaronder vele gemeenten. Mijn Burgerprofiel heeft de ambitie om de toegangspoort te worden voor de burger om alle zaken met de overheid te regelen en op te volgen. Door het aanbieden van de mobiele app zet Digitaal Vlaanderen een volgende stap in het verwezenlijken van deze ambitie en zet de overheidsdiensten dichter bij de burger.

Deze mobiele app wordt als framework aangeboden aan de lokale besturen die vervolgens eigen accenten zal kunnen leggen. Zo zal de burger onder meer nieuws, meldingen, een activiteitenkalender en informatie over hinder in de buurt te zien krijgen in de app, maar dan enkel voor de eigen stad of gemeente. Ook de look & feel zal het lokaal bestuur kunnen aanpassen op basis van haar eigen huisstijl. Iedere inwoner zal een gepersonaliseerde versie van de app kunnen downloaden in de appstore. De vraag naar een generieke app met mogelijkheden tot eigen accenten leeft al langer bij de lokale besturen. We zijn daarom ook verheugd dat Digitaal Vlaanderen met dit initiatief hieraan tegemoetkomt.

Aanbevelingen van de VVSG

Vanuit de VVSG steunen we dit initiatief ten volle. Om er nog een groter succes van te maken brengen, maken we graag enkele aanbevelingen over:

  • Voorzie enerzijds een kant en klare versie die lokale besturen meteen kunnen inzetten. Voorzie anderzijds ook het raamwerk of open bouwenstenen als basis waarop een lokaal bestuur zelf haar applicatie kan ontwikkelen.
  • Zorg ervoor dat er bij lancering al voldoende toegevoegde waarde aanwezig is voor de gebruiker.
  • De actieve betrokkenheid en het draagvlak bij de lokale besturen zijn belangrijk om van Mijn Burgerprofiel een succes te kunnen maken. We vragen daarom dat men hiervoor vanuit Digitaal Vlaanderen de nodige aandacht aan besteedt en de lokale besturen als volwaardige externe partner benadert, zeker als het gaat over de ontwikkeling van de mobiele applicatie, waar het financieel businessmodel voor een groot deel afhankelijk is van bijdrage vanuit de lokale besturen.

Al onze aanbevelingen rond Mijn Burgerprofiel zijn terug te vinden in het VVSG-standpunt ‘Digitale communicatie met de burger’.

Ward Van Hal