Auteur:

Gepubliceerd op: 09-06-2021

De OCMW’s die dit wensen, ontvangen sinds het najaar van 2020, 2 lijsten van mensen die mogelijks als (meer) kwetsbaar kunnen beschouwd worden n.a.v. deze Covid-crisis. Het gaat concreet over de tijdelijk werklozen en de zelfstandigen met een overbruggingsrecht.

De OCMW’s konden ervoor kiezen om deze mensen proactief te benaderen en samen met hen, te bekijken of zij in aanmerking konden komen voor een of andere vorm van financiële steun (die ook vanuit de POD MI betoelaagd kon worden).

Eind 2020-begin 2021 stelde de VVSG de vraag of deze lijsten meer gegevens over deze mensen zouden kunnen bevatten; gegevens die wel nuttig kunnen zijn om iemands situatie nog beter in te schatten. De POD Maatschappelijke Integratie en de KSZ hebben deze vraag ondersteund. Begin mei is het Informatieveiligheidscomité hiermee akkoord gegaan (beraadslaging nr. 20/212 van de kamer voor sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité, gewijzigd op 4 mei 2021).

Dat heeft concreet tot gevolg dat de OCMW’s die zich aangemeld hebben in 2020, in juni 2021 de volgende bijkomende gegevens ontvangen...
 

Lijsten met tijdelijk werklozen


Er gaat meer informatie ter beschikking zijn over de periode en de duur van de tijdelijk werkloosheid. De volgende info zal beschikbaar zijn: INSZ-nummer van de persoon, naam, voornaam, adres, begin- en einddatum van de tijdelijke werkloosheid, en het totaal aantal uren tijdelijke werkloosheid in deze periode (Het zogenaamde ‘neo-ticket’ is een technisch veld, een ticketnummer dat ervoor zorgt dat de regel uniek geïdentificeerd wordt.)

Opgelet: De gegevens hebben betrekking op betalingen die in 2021 zijn verricht en kunnen gaan over een bepaalde maand in 2020.

Als je kijkt naar het ‘totaal aantal uren tijdelijke werkloosheid’ kan dit gaan over 3 categorieën, met name: economische werkloosheid, overmacht, en economische werkloosheid voor bedienden. Het is ook mogelijk dat bepaalde uren geen verband houden met Covid-19, maar over het algemeen is dit niet zo belangrijk.

In de verzending van juni 2021, zal de historiek opgenomen zijn voor de periode van januari tot en met april 2021. Het zal ook gemakkelijk zijn om de gegevens te sorteren en/of groeperen.

De volgende zendingen hebben weer betrekking op de maandelijkse gegevens.
 

Lijsten met zelfstandigen met overbruggingsrecht


Er zal meer informatie beschikbaar zijn m.b.t. de periode van het overbruggingsrecht. De volgende info zal beschikbaar zijn: INSZ-nummer van de persoon, naam, voornaam, adres, maanden waarop het overbruggingsrecht betrekking heeft. Als het over verschillende maanden gaat, worden zij weergegeven als volgt: ‘yyyy-mm / yyyy-mm’, met evenveel weergaven van ‘yyyy-mm’ als er maanden zijn.

Hier wordt de historiek vanaf april 2020 telkens meegenomen.

In de toekomst worden deze lijsten nog aangevuld met gegevens rond de gezinssamenstelling. Zo wordt er aangegeven of iemand ‘alleenstaande’, ‘samenwonende’ of ‘gezinshoofd’ is. Men hoopt deze gegevens vanaf juli te kunnen bijbrengen, voor de lijsten die betrekking hebben op juni 2021.

De inhoud van dit bericht, exclusief de melding rond de toekomstige info, stond ook in het bericht dat Smals verspreid heeft, voor de POD MI, op 02-06-2021.

Miet Remans