Gepubliceerd op: 14-07-2021

De stad Mechelen wil iedereen de kans geven om mee te bouwen aan een klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire stad en ondersteunt daarvoor burgers, verenigingen en bedrijven financieel. Er bestaat een (dit jaar verruimd) subsidiesysteem voor kleinere projecten (tot 500 euro) en grotere (tot 5000 euro). De mogelijke thema’s zijn ruim, zolang de actie past in het Mechelse klimaatplan. In de laatste categorie worden tweemaal per jaar via een jury subsidies toegekend. Onlangs werden de winnende projecten voor het 1e semester van 2021 bekendgemaakt:

  • CiLAB: is een collectief van ondernemende mensen dat mensen wil brengen tot circulair hergebruik van textiel. Doel van dit project is het opzetten van een coöperatieve voor het delen van expertise en te tonen dat gebruikte kleren op verschillende manieren hergebruikt kunnen worden.
  • Citamine/Coflab: een bio-incubator die oesterzwammen kweekt op koffiegruis dat opgehaald wordt bij openbare besturen, bedrijven en burgers.
  • Basisschool De Bel: legt een nieuwe fietsenstalling aan waarbij ze innovatieve technieken gebruiken zoals waterdoorlatende verharding en verlichting op zonne-energie.
  • Sint-Pieterschool: Aanplanting van een groene muur aan het schoolgebouw.
  • Vrijgeweidemoestuin: inrichten van een buurtmoestuin en buurtcompostering op een braakliggend terrein met ontmoetingsplek voor de buurtbewoners.
  • COSH!: de naam is een samentrekking van Conscious en Shopping. Er werd een website ontwikkeld met een overzicht van duurzame winkels, er wordt een opleiding uitgewerkt voor retailers over de problematieken rond duurzaamheid in de mode-industrie en ondersteuning voorzien van een aantal duurzame winkeliers in Mechelen.

Het subsidiesysteem bestaat sinds 2016 en heeft ondertussen haar meerwaarde bewezen. Een budget van 5000 euro maakt in veel gevallen het verschil tussen een goed idee en een project dat echt tot uitvoering komt. Sommige projecten blijven jarenlang bestaan of groeien uit tot een vereniging of bedrijf. Andere projecten inspireren andere Mechelaars of het stadsbestuur.

Deze manier van werken is een mogelijk systeem om ook voor de realisatie van werven uit het Klimaatpact samen te werken met verschillende doelgroepen in je eigen gemeente. Samenwerking is een belangrijke pijler binnen het klimaatpact, alle inspanningen moeten dus niet door de gemeente zelf uitgevoerd te worden.

Meer info vind je terug op de webpagina van Mechelen Klimaatneutraal