Gepubliceerd op: 01-03-2022

De zoneraad van Hulpverleningszone Fluvia heeft op vrijdag 25 februari Majoor Olivier Dorme aangesteld als zonecommandant. Om 11u vond de eedaflegging plaats. Majoor Leenknecht heeft het afgelopen jaar het transitieteam geleid, waarvoor de zoneraad hem uitdrukkelijk wil bedanken. Majoor Jan Leenknecht wordt adjunct-zonecommandant. Vanuit Netwerk Brandweer feliciteren we majoor Dorme en majoor Leenknecht en wensen we hen alle succes toe. 

Een toekomstbestendige hulpverleningszone

Zonecommandant majoor Dorme: “Onze organisatie is er voor de mensen en bestaat uit mensen. De inwoners rekenen op een goed opgeleide brandweer die ‘out of the box’ denkt. Mensen die bij de brandweer werken zijn immers van nature creatief en inventief om steeds voor de beste oplossing te gaan tijdens interventies. De twee voorbije jaren met de coronacrisis hebben veel gevergd van onze medewerkers. Mensen in eerste lijn werden rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie, maar ook de interactie onder elkaar ontbrak op vele momenten. We moeten er werk van maken om de sociale cohesie onder de medewerkers te herstellen.

De uitdaging is ook om de brandweer betaalbaar te houden en tegelijk de sterke dienstverlening te blijven garanderen. Als zone streven we naar maximale beschikbaarheid van goed opgeleide vrijwilligers, beroeps en administratief personeel. Wijzigingen in de wetgeving en snelle maatschappelijke evoluties maken deze uitdaging alleen maar groter en zullen de nodige inspanning en flexibiliteit vragen. Hiervoor wordt binnenkort de nieuwe aanwervingscampagne gelanceerd en is de website ‘kombijdebrandweer.be’ sinds deze week online. Op vlak van diversiteit hebben we ook nog een weg af te leggen als het gaat over de verhouding man-vrouw binnen de brandweer of maatschappelijke integratie van bevolkingsgroepen uit onze maatschappij.”. 

De voorzitter van de zoneraad Francis Benoit, Burgemeester van Kuurne, treedt de zonecommandant bij: “De visie van majoor Dorme beantwoordt aan de krijtlijnen die uitgezet zijn voor de toekomst van HVZ Fluvia. Hij beschikt over de nodige ervaring.  Zijn voeling  als clusterofficier met het dagelijkse terreinwerk, zijn talent voor diplomatie en zijn toekomstvisie maken hem de perfecte coach en zonecommandant. De zoneleiding krijgt als kernopdracht “iedereen mee” in de uitbouw van onze zone. Het kazerneplan, waarvoor majoor Dorme ruime tijd trekker was, is toonaangevend in Vlaanderen en wordt verder uitgebouwd. De ingebruikname van nieuwe kazernes in Menen, Belgiek en straks in Beveren-Leie en Bramier, zijn daar succesvolle voorbeelden van. “

Brandweer in hart en nieren

De smaak voor de brandweer kreeg majoor Dorme al in zijn kindertijd mee van zijn vader, luitenant Luc Dorme (Post Geluwe, zone Westhoek). Na zijn studies als industrieel ingenieur bouwkunde, in 2006, ging zijn loopbaan bij de brandweer van start als stagiair-brandweerman. Vanaf 1 augustus 2007 vervoegde hij de post Zwevegem voor zijn stage als officier. Na elf jaar als vrijwilliger in de post Zwevegem en tweeëneenhalf jaar als brandpreventionist in het administratief kader van de prézone, ging majoor Dorme sedert 1 september 2016 het engagement aan als clusterofficier in het beroepskader. Vanaf 1 maart 2022 neemt hij nu het mandaat van zonecommandant op voor de komende zes jaar.