Auteur:

Gepubliceerd op: 04-07-2024

De VVSG is actief betrokken bij de formatiegesprekken voor de nieuwe Vlaamse Regering. Tijdens een overlegronde met formateur Matthias Diependaele en de partijvoorzitters van Vooruit en CD&V legde voorzitter Wim Dries de bezorgdheden uit ons memorandum op tafel. Hij benadrukte er de nood aan financiële zekerheid voor de lokale besturen, onder andere door middel van een sterke structurele basisfinanciering.

Daarnaast beklemtoonde hij de nood om de lokale besturen meer te vertrouwen en te betrekken. Het versterken van de bestuurskracht moet voor de VVSG gebeuren op basis van vrijwillige fusies, binnen een kader dat op basis van objectieve en transparante criteria preferentiële mogelijke fusiepartners aangeeft. 

Eerder kregen alle nieuw ingezworen leden van het Vlaams Parlement een exemplaar van het VVSG-memorandum. Lees al onze voorstellen via www.vvsg.be/memorandum24

Jan Raymaekers