Auteur:

Gepubliceerd op: 30-05-2022

In maart 2022 nam de VVSG twee enquêtes af om zicht te krijgen op het lokaal mondiaal beleid (LMB) van de Vlaamse lokale besturen en op de manier waarop zij aan de slag gaan met de Agenda 2030 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). We peilden eveneens naar de tevredenheid over de dienstverlening die de VVSG ter zake biedt, om deze in de toekomst te kunnen optimaliseren.

De resultaten in een notendop:

  • De helft van de lokale besturen zet actief in op internationale samenwerking, maar de personeelsinzet voor LMB is beperkt. Vaak is het een (klein) onderdeel van een breder takenpakket van de ambtenaar. Het budget voor LMB varieert sterk. Bij de meeste lokale besturen (37%) ligt het budget tussen €2500 en €20.000. Samen besteedden zij in 2021 ongeveer €4,5 miljoen aan lokaal mondiaal beleid.
  • Ongeveer de helft van de lokale besturen vindt dat de ondersteuning door de VVSG bijdraagt tot de versterking van hun LMB. Er is meer ondersteuning nodig rond mondiale adviesraden en subsidiereglementen.
  • De SDG’s zijn stevig verankerd bij de lokale besturen, zowel inzake communicatie, interne organisatie als beleid. Driekwart heeft zich formeel geëngageerd voor de SDG’s en twee op de drie communiceert erover.
  • Bijna 60% van de lokale besturen vindt dat de ondersteuning door de VVSG bijdraagt tot de lokale implementatie van de SDG’s.

Lees het volledige rapport.

Meer info: jules.dewinter@vvsg.be

Jules De Winter