Auteur:

Gepubliceerd op: 22-03-2023

De VRT maakte in samenwerking met het Departement Omgeving, De Ambrassade, Kind & Samenleving vzw en de Vereniging Leraars Aardrijkskunde de 'EDUbox Ruimtelijk bewustzijn: mijn keuzes voor een duurzame buurt' op.  

Het ruimtegebruik in Vlaanderen heeft heel wat nadelige gevolgen voor onze levenskwaliteit: verspreide bebouwing veroorzaakt files en een gebrek aan ruimte voor natuur en landbouw. De hoge verhardingsgraad levert niet altijd aangename buurten op en leidt tot droogte, maar ook overstromingen.

In de EDUbox ruimtelijk bewustzijn worden jongeren geïnspireerd om de ruimte te transformeren. Ze creëren een leefbare omgeving met aangename publieke ruimten door te ontharden en verweven. 

De EDUbox wordt gemaakt op maat van leerlingen van het secundair onderwijs, maar kan door gemeenten natuurlijk ook voor andere doelgroepen worden gebruikt om op een begrijpelijke manier over belangrijke thema's te informeren of het informatiemateriaal te gebruiken als startpunt van een discussie met bewoners. 

De EDUbox ruimtelijk bewustzijn is beschikbaar als interactieve website en als downloadbare pdf. Het lespakket bevat tekst, audiovisueel materiaal, opdrachten én een interactieve tool. 

Meer info vind je op de website van de VRT.

Xavier Buijs