Auteur:

Gepubliceerd op: 26-08-2019

In het najaar werken de lerende netwerken afvalbeleid verder op de thema’s en vragen uit de ontmoetingen in het voorjaar. In de voormiddag brengen we een integraal voorbeeld van een gemeente, daarna komen 2 thematische sprekers aan bod. Er is ook tijd voorzien voor uitwisseling en actieve deelname. Je kan kiezen om in te schrijven voor het integraal voorbeeld en/of de thematische sprekers. Milieuambtenaren, verantwoordelijken afval schepenen van milieu en afval, personeel van de afvalintercommunales zijn allemaal welkom. Elke sessie start om 10u en wordt voorzien om af te ronden om 16u.

U vindt hier het overzicht van de geplande bijeenkomsten en locaties. Voor de voormiddag schrijft u in bij de hoofdcluster waar uw gemeente toe behoort, voor de thematische sessies kan u eventueel aansluiten bij een andere sessie op een andere dag naargelang uw interesse. Inschrijven kan bij katja.borremans@vvsg.be of eva.gijsegom@vvsg.be. Het aantal plaatsen is beperkt per sessie.

Ik vul zo snel mogelijk de concrete voorbeelden en sprekers verder in. U wordt hier verder van op de hoogte gehouden.

 

 

 

 

Eva Gijsegom