Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2022

De interesse in nieuwere woonvormen die gekarakteriseerd worden door op een beperkte ruimte toch alle comfort te bieden neemt toe. Denk dan aan tiny houses of containerwoningen.  Deze woonvormen passen in het idee van duurzaam compact wonen, maar vallen vaak wat buiten de klassieke woningtypes. Zorgwonen is overigens ook zo een kleinschalige woonvorm, waarvoor in tegenstelling tot die andere wel specifieke regelgeving geldt.

Voor gemeenten is dit nieuw en wellicht ook nog ongekend. Zijn kleine woningen in verkavelingen, in het buitengebied of in de centra nu wél of niet vergunbaar en als ze al vergunbaar zijn, is de komst ervan dan juist wél of niet wensellijk, en zo ja, onder welke voorwaarden? Departement Omgeving van de Vlaamse overheid ondersteunt de gemeenten via een leidraad. Deze gaat in op de omgevingsaspecten van duurzame constructies met een (zeer) beperkte oppervlakte die gebruikt worden om in te wonen of te kamperen. 

Leeft de discussie rond kleinschalige woonvormen in je gemeente of is er in je gemeente een project rond kleinschalige woonvormen op komst, Laat het ons weten!

Joris Deleenheer