Auteur:

Gepubliceerd op: 10-10-2023

Het Decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019 regelt de realisatie van kunstopdrachten in publiek toegankelijke gebouwen van de Vlaamse overheid, en in instellingen die voor minstens 30% door Vlaanderen gesubsidieerd worden.

Het Platform Kunst in Opdracht zet samenwerkingsverbanden met de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid op, met het oog op een uniforme dienstverlening en toepassing van het decreet. Het Platform lanceerde recent de “Berekeningstool kunstbudget”. Dit instrument helpt bij het berekenen van het budget dat men moet voorzien in de publiek toegankelijke gebouwen die minstens 30% door Vlaanderen gesubsidieerd worden.

Daarnaast ontwikkelt het Platform Kunst in Opdracht een databank met voorbeelden van kunstopdrachten in de publieke ruimte. Dit overzicht bevat niet enkel projecten die vallen onder de decretale verplichting. Lokale besturen die plannen hebben om in de (nabije) toekomst als opdrachtgever op te treden, kunnen hier zeker ideeën opdoen. Je kan zoeken op eigenschappen zoals ‘budget’ of ‘opdrachtgever’. 
 

Lieselot Decalf