Auteur:

Gepubliceerd op: 03-06-2021

Elk kind heeft recht op kunst en cultuur. Ook baby's en peuters beleven er plezier aan. Kunst en cultuur verrijken de leefomgeving van jonge kinderen. Ze zorgen voor verbondenheid en kunnen een drijvende kracht zijn voor hun ontwikkeling. Kunst en cultuur draagt bij het aan het welbevinden van iedereen, ook de allerjongsten tussen 0 en 3 jaar.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Agentschap Opgroeien en VVSG werkten daarom samen aan een gemeenschappelijke visietekst over Kunst, Cultuur en de allerjongsten. De visietekst formuleert een gedeelde ambitie: het creëren van gelijke kansen in de toegang tot cultuur. Door de handen in elkaar te slaan, willen de auteurs van de visietekst kleine en grote kunst- en cultuurprikkels een vanzelfsprekende plaats geven in het dagelijks leven van alle kinderen. En dat vanaf de dag dat ze geboren worden. Naast het belang van kunst en cultuur voor baby’s en peuters, gaat de tekst dieper in op welke doelstellingen en acties de betrokken actoren op dit terrein hebben en willen ontwikkelen.

Op de webpagina ‘cultuur en allerjongsten’ van Departement CJM vind je informatie en inspiratie om als lokaal bestuur vanuit de bibliotheek, cultuurhuis, vrijetijdsdienst, … aan de slag te gaan rond dit thema:

  • de visietekst “Kunst, cultuur en allerjongsten”
  • video’s o.a. over de meerwaarde van cultuur voor jonge kinderen
  • een brochure met tips om het cultuuraanbod voor de allerjongsten te versterken in je gemeente
  • het onderzoeksrapport ‘Jong geleerd, jong gedaan’ over cultuureducatie en -participatie bij de allerjongsten

Het nummer van Lokaal mei 2021 bevat een artikel over de visietekst en gaat dieper in op enkele praktijkvoorbeelden. Je kan het artikel “Kleine cultuurproevers worden grote genieters” naslaan op het kennisnetwerk.

Rondetafel kunst en cultuur voor baby's en peuters

Onbekend is onbemind, onder dat motto organiseert Publiq in samenwerking met het Agentschap Opgroeien, Departement CJM en de VVSG op 1 juli een online rondetafel rond het thema Kunst en cultuur voor baby's en peuters. De rondetafel heeft als doel om professionals uit de culturele en welzijnssector samen te brengen om elkaar te leren kennen en te kijken hoe meer samenwerking mogelijk is. 

Lieselot Decalf