Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2022

Op dinsdag 4 oktober organiseert het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) opnieuw haar jaarlijkse 'SDG-forum' in de Flagey gebouwen in Brussel. Op de agenda staan een keynotespeech van Guillaume Lafortune - één van de auteurs van het jaarlijkse globale Sustainable Development Report -, een paneldebat over de voortgang die België heeft gerealiseerd op de SDG's nu we halfweg 2015-2030 zijn, en een 30-tal workshops over uiteenlopende thema's zoals SDG's en financieel beheer, SDG's en beleid, SDG's en jongeren, enzovoort.

Ook lokale besturen zijn meer dan welkom om zich te laten inspireren. VVSG zal samen met de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) een sessie presenteren rond het monitoren van je verwezenlijkingen op het vlak van duurzaamheid. Het kader van de Agenda 2030 biedt immers intereressante opportuniteiten, zowel voor lokale besturen als voor bedrijven en andere organisaties, om invulling te geven aan monitoring en rapportering. In onze sessie verduidelijken we dit aan de hand van praktijkvoorbeelden van onder meer stad Gent en provincie West-Vlaanderen, en stellen we ook de 'Voluntary Subnational Review' (VSR) voor waaraan VVSG en VVP momenteel werken. De VSR is een vooruitgangsrapport waarin we schetsen hoe en in welke mate lokale besturen in Vlaanderen bijdragen aan de SDG's. De data, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen uit dit rapport moeten als voeding dienen voor de 'Voluntary National Review' die België in 2023 plant in te dienen bij de Verenigde Naties. 

Inschrijven voor het SDG-forum is gratis en kan binnenkort via https://sdgforum.be/

Heleen Voeten