Auteur:

Gepubliceerd op: 18-01-2023

Veel steden en gemeenten voeren een ruimere zone 30 in, of denken erover om dit te doen. Om dit engagement te ondersteunen, vragen te capteren een mee op te lossen, richtten de VVSG, Fietsberaad, de VSV en enkele steden de Coalitie van 30 op. Daarin worden onder meer klankbordsessies georganiseerd om ervaringen uit te wisselen, kennislacunes te detecteren, elkaar te stimuleren. 

In deze klankbordsessie brengen schepenen Carl Hanssens van Sint-Niklaas en Philip Roosen van Grimbergen hun getuigenis. Hoe betrekken zij zoveel mogelijk stakeholders bij de uitrol van een zone 30 binnen de bebouwde kom? We nodigen ook Greet Indesteege uit, participatie-expert bij Levuur met heel wat ervaring in mobiliteitsdossiers.

Geïnspireerd door de sprekers kijken we graag naar jouw ervaringen, successen en mislukkingen. Door kennis en ervaringen samen te leggen, bundelen we lessons learned die jou of andere gemeenten op weg zetten voor de implementatie van de zone 30. Ook steden en gemeenten die (nog) geen lid zijn van de Coalitie van 30 zijn welkom.

Meer info en inschrijven

Erwin Debruyne