Auteur:

Gepubliceerd op: 15-07-2022

Febelauto, het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België, wil de Vlaamse steden en gemeenten aanmoedigen om de richtlijnen opgenomen in de omzendbrief 'Verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen' te integreren in hun wagenparkbeleid. Dit houdt in dat de Vlaamse overheidsdiensten de oudere wagens die ze wegdoen eerst screenen om te bepalen welke wagens nog voldoen voor verkoop op de tweedehandsmarkt en welke dienstwagens we als té vervuilend beschouwen. 

Toepassingsgebied omzendbrief

Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering de omzendbrief Verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen goed. De omzendbrief bepaalt een verbod op verkoop van:

  • dieselwagens met euronorm 4 en lager;
  • benzine- en LPG wagens met euronorm 2 en lager

Het is dus verplicht om dergelijke vervuilende dienstvoertuigen te recycleren in België door hiertoe erkende centra. Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid de zogenaamde verhuizing van CO2-uitstoot tegengaan

De omzendbrief is van toepassing op de diensten van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse kabinetten, de Vlaamse provincies en de leden van de Vlaamse Regering. Ook het Facilitair Bedrijf past de bepalingen toe bij het beheer van haar wagenpark.

Verduurzaam het wagenparkbeleid

Febelauto wil de Vlaamse steden en gemeenten vragen om dit voorbeeld van de Vlaamse Overheid en het Facilitair Bedrijf over te nemen. Het beheersorganisme moedigt lokale besturen aan om de bepalingen van de omzendbrief op te nemen in het gemeentelijk of stedelijk wagenparkbeleid. Op die manier kan je als stad of gemeente inzetten op het globale klimaat en een inspiratiebron zijn voor andere fleetbeheerders. 

Lokale besturen die beslissen tot een milieuverantwoord beheer van afgedankte dienstvoertuigen mogen Febelauto hiervan op de hoogte brengen. Het beheersorganisme wil dergelijke stedelijke en gemeentelijke initiatieven graag opvolgen en opnemen in haar communicatie om dit voorbeeldgedrag zo breed mogelijk uit te dragen. 


Vragen? 

Meer informatie vind je terug op de website van Febelauto.
Met vragen kan je terecht bij Catherine Lenaerts via catherine.lenaerts@febelauto.be.

Mira Wyverkens